visszacsatolás
(feedback, feedback-mechanizmus, negatív visszacsatolás, pozitív visszacsatolás)

Az a folyamat, amelynek során az információ az eredeti kimenethez jut vissza. Említik feedback-mechanizmusként is.
A kifejezés a kibernetikából származik, s mind a gépekre, mind az állati és az emberi kommunikációra egyaránt alkalmazzák; ez utóbbi esetben lehetőséget nyújt az üzenet küldőjének, hogy érzékelje a kiváltott reakciót, s szükség esetén ennek alapján módosítson.

A visszacsatolás történhet közvetlenül, vagy a jel átalakításával.

Negatív visszacsatolás esetén a visszavezetett jel a bementi jellel ellentétes előjelű, annak hatását csökkenti.
Ezt alkalmazzák a szabályozásoknál és az erősítők stabilizálására, illetve az erősítés beállítására.

Pozitív visszacsatolás esetén a visszavezetett jel a bementi jellel azonos előjelű, így annak hatását erősíti.
Az erősítő pozitív visszacsatolásával az erősítő oszcillátorrá válik, öngerjesztő rezgések keletkeznek.
A véletlenül bekövetkező pozitív visszacsatolás egy erősítőrendszerben gerjedést okozhat. Az ilyen öngerjesztő rezgések elektromos rendszereknél egyes elemek leégést, mechanikus rendszereknél törését okozhatják.

Felhasznált irodalom