A, Á

 • Ia típusú szupernóva
 • 3D lézermikroszkóp
 • 3D nyomtatás
 • 3D nyomtató
 • 3D printer
 • A3
 • aberráció
 • aberráció (csillagászat)
 • aberráció szög
 • ab-initio számítás
 • abioproduktum
 • abiotikus tényezők
 • abherent
 • abláció
 • abrázió
 • abráziós fülke
 • abráziós kapu
 • abráziós sík
 • abráziós terasz
 • abráziós torony
 • Abrikoszov, Alekszej Alekszejevics
 • ABS
 • ABS műanyagok
 • ABS polimerek
 • abszolút
 • abszolút alkohol
 • abszolút belső energia
 • abszolút bolometrikus fényesség
 • abszolút fényesség
 • abszolút fok
 • abszolút hőmérséklet
 • abszolút hőmérsékleti skála
 • abszolút konfiguráció
 • abszolút kormeghatározás
 • abszolút magasság
 • abszolút magnitúdó
 • abszolút levegőnedvesség
 • abszolút nulla fok
 • abszolút permittivitás
 • abszolút viszkozitás
 • abszorbeált dózis
 • abszorbens
 • abszorber
 • abszorpció (fizika)
 • abszorpció (kémia)
 • abszorpciókoefficiens
 • abszorpciós együttható
 • abszorpciós indikátor
 • abszorpciós koefficiens
 • abszorpciós hűtő
 • abszorpciós koloriméter
 • abszorpciós színkép
 • abszorpciós tényező
 • abszorpciós torony
 • abyss
 • abyssopelágikus zóna
 • abysszális zóna
 • Acceptable Daily Intake
 • acél
 • acenaftén
 • aceszulfám-K
 • acetaldehid
 • acetanil
 • acetanilid
 • acetálok
 • acetát-eljárás
 • acetát műselyem
 • acetátok
 • acetát film
 • acetecetsav
 • acetilált dikeményítő-adipát
 • acetilált dikeményítő-foszfát
 • acetilált keményítő
 • 5-(acetilamino)-3,5-dideoxi-D-glicero-alfa-D-galakto-non-2-ulopiranozonsav
 • acetil-
 • acetilén
 • acetilezés
 • acetilező szer
 • acetilidek
 • acetil-klorid
 • acetil-KoA
 • acetil-koenzim-A
 • acetil-kolin
 • acetil-szalicilsav
 • acetiltartargliceridek
 • acetofenon
 • acetogliceridek
 • aceton
 • acetonitril
 • 1-acetoxietilén
 • 2-acetoxi-N,N,N-trimetiletánamin
 • achát
 • Acheson-eljárás
 • acid
 • acidimetria
 • aciditás
 • acidofilek
 • Acid Red 14
 • aciklikus
 • acil
 • acilcsoport
 • acilezés
 • acil-halogenidek
 • acil hasadás
 • acil-kloridok
 • ACP
 • activated complex theory
 • ACT
 • Active Denial System
 • Active Galactic Nucleus
 • adalékok
 • Adam
 • Adams, John Couch
 • adapter
 • adatátviteli sebesség
 • addíció
 • addíciós polimerizáció
 • addíciós reakció
 • addíciós vegyület
 • additív hatás
 • additív színkeverés
 • addukt
 • adenilsav
 • adenin
 • (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolán-3,4-diol
 • adenozin-difoszfát
 • adenozin-monofoszfát
 • adenozin-trifoszfát
 • Adhara
 • adhézió
 • adhéziós erő
 • adhéziós víz
 • ADI
 • adiabatikus demagnetizálás
 • adiabatikus folyamat
 • adiabatikus közelítés
 • adiabatikus léghőmérsékleti grádiens
 • adipinsav
 • Aditja-L1
 • Aditya-L1
 • adóvevő
 • ADP
 • Adrastea
 • adrenalin
 • ADS
 • adszorbeáló felület
 • adszorbeált víz
 • adszorbeátum
 • adszorbens
 • adszorpció
 • adszorpciós egyenletek
 • adszorpciós indikátor
 • adszorpciós izoterma
 • adszorpciós kromatográfia
 • adszorpciós víz
 • adulár
 • advanced emergency braking system
 • Advanced Technical Civilization
 • Advanced Technology Demonstrator
 • advekció
 • advekciós köd
 • advektív hőmérsékletváltozás
 • AEA
 • AEB
 • AEBS
 • aeon
 • aerob bomlás
 • aerob folyamat
 • aerob fermentáció
 • aerodinamika
 • aerogél
 • aerolitok
 • aerológia
 • aeronautika
 • aerometria
 • aeronómia
 • aeroszol
 • aeroszolos légnedvesség
 • aerotermokémia
 • Aerozin-50
 • A-faktor
 • afelion
 • afélium
 • affinitás
 • affinitási kromatográfia
 • aflatoxin
 • AFM
 • AF rendszer
 • agancssó
 • Agamemnon
 • agar-agar
 • agarin
 • agaróz
 • agglomeráció
 • agglomerátum
 • AGN
 • Agostini, Pierre
 • Agre, Peter
 • aggregáció
 • agresszív szénsav
 • agresszív talajvíz
 • agreszszív víz
 • agrogeológia
 • agrogeokémia
 • agrokémia
 • agrokemikáliák
 • agroklíma
 • agrometeorológia
 • agyag
 • agyagásványok
 • agyagos-márga
 • agyagpala
 • agyagsivatag
 • ágyúfém
 • AI
 • Aitne
 • ajax-fém
 • Akacuki
 • akantit
 • akaricidek
 • Akaszaki Iszamu
 • Akatsuki
 • akceptor (kémia)
 • akceptor (fizika)
 • akciócentrum
 • akció-reakció elve
 • akciós potenciál
 • akirális molekulák
 • akkréció
 • akkréciós korong
 • akkumuláció
 • akkumulációs szint
 • akkumulátor
 • akkumulátor telep
 • aknakút
 • akridin
 • akrilamid
 • akrilfestés
 • akrilgyanták
 • akrilnitril
 • akrilsav
 • akrilsavnitril
 • akroit
 • akrolein
 • aktinidák
 • aktinikus sugárzás
 • aktínium / Ac
 • aktínium sorozat
 • aktinoidák
 • aktinoid kontrakció
 • aktinométer
 • aktinometria
 • aktív autofókusz
 • aktivációs analízis
 • aktivációs energia
 • aktiválás
 • aktiválási energia
 • aktiválószer
 • aktivált adszorpció
 • aktivált alumínium-oxid
 • aktív biztonsági eszközök
 • aktivált komplex
 • aktivált komplex elmélet
 • aktivátor
 • aktív centrum
 • aktív elem
 • aktív galaxis
 • aktív galaxismag
 • aktív hely
 • aktivitás
 • aktivitási koefficiens
 • aktivitáskoncentráció
 • aktivitási sor
 • aktív katalizátor
 • aktív kontinentális talapzat
 • aktív mesterséges égitest
 • aktív RFID
 • aktív szén
 • aktív szonár
 • aktív szűrő
 • aktív tömeg
 • aktomiozin-motor
 • akusztika
 • akusztikus csatoló
 • akvamarin
 • akvapláning
 • akvarell
 • alabandin
 • alabástrom
 • alacsony frekvenciák
 • alacsonyhegység
 • alacsonyhőmérséklet-kutatás
 • alacsony olvadáspontú ötvözetek
 • alacsony sűrűségű polietilén
 • alacsony ultraibolya sugárzás
 • alagútazás
 • alagútdióda
 • alagúteffektus
 • alagúthatás
 • alakítási keménység
 • alakváltozás
 • Al-Amal
 • alanin
 • alapállandók
 • alapállapot
 • alapegység
 • alaperőmű
 • alapkőzet
 • alapmértékegységek
 • alapon centrált cella
 • alappont
 • alappont-hálózat
 • alapszínek
 • alapvető kölcsönhatások
 • albedo
 • albit
 • albit-holdkő
 • albuminok
 • Alcor
 • ALD
 • Aldebaran
 • aldehid
 • aldehidcsoport
 • Alder, Kurt
 • aldohexóz
 • aldol
 • aldolkondenzáció
 • aldoldimerizáció
 • aldolreakció
 • aldopentózok
 • aldoszteron
 • aldózok
 • 3-(alfa-acetonilbenzil)-4-hidroxikumarin
 • alfa,alfa'-bipiridil
 • alfa-amanitin
 • (5a,6a)-7,8-didehidro-4,5-epoxi-17-metilmorfinan-3,6-diol-diacetát
 • alfa-amino-béta-imidazolil-propionsav
 • alfa-amino-béta-indolil-propionsav
 • alfa-amino-béta-merkaptopropionsav
 • alfa-amino-béta-metil-valeriánsav
 • alfa-amino-béta-oxivajsav
 • alfa-amino-béta-p-oxifenilpropionsav
 • alfa-amino-bortyánkősav
 • alfa-amino-bortyánkősav-amid
 • alfa-éta-diamino-kapronsav
 • alfa-amino-gamma-metil-merkapto-vajsav
 • alfa-amino-gamma-metil-valeriánsav
 • alfa-amino-glutánsav
 • alfa-amino-propionsav
 • alfa-aminotoluol,
 • alfa-bomlás
 • Alfa Centauri C
 • alfa-ciklodextrin
 • alfa-fellandrén
 • alfa-fürt
 • alfa-glikozidos kötés
 • alfa-hélix
 • alfa-hidroxi-keton
 • alfa hullámok
 • alfa-karotin
 • alfa-ketokarbonsavak
 • alfa-ketosavak
 • alfa-ketonok
 • alfa-kvarc
 • alfa-liponsav
 • alfa-lupulinsav
 • alfa-metakrilsav
 • alfa-metil-fenetilamin
 • alfa-naftilcsoport
 • alfa-naftol
 • alfa-naftol teszt
 • alfa-piron
 • alfa-részecske
 • alfa-sugárzás
 • alfa-terpinén
 • alfa-tokoferol
 • alfa-vas
 • Alfjorov, Zsoresz Ivanovics
 • alföld
 • Alfvén, Hannes Olof Gösta
 • Alfvén-hullám
 • Alfvén-sebesség
 • algás sav
 • Algieba
 • algin
 • alginátok
 • alginic acid
 • alginsav
 • Algol
 • aliciklusos vegyületek
 • alifás alkoholok
 • alifás vegyületek
 • Alioth
 • alhéjak
 • Alhena
 • ALICE
 • alizarin
 • Alkaid
 • alkalikus
 • alkalikus foszfatáz
 • alkalimetria
 • alkalofilek
 • alkáli-alumínium-hidroszilikátok
 • alkáliák
 • alkáli elemek
 • alkálifémek
 • alkáliföldémek
 • alkáli-hidroxidok
 • alkáli-magnézium-hidroszilikátok
 • alkáli ultrabázitok
 • alkalmazott informatika
 • alkaloidok
 • alkanal
 • alkánok
 • alkének
 • alkidgyanták
 • alkil-
 • alkilbenzolok
 • alkilcsoport
 • alkil-dihalogenidek
 • alkilezés
 • alkil-halogenidek
 • alkil-szulfidok
 • alkil-trihalogenidek
 • alkil-tetrahalogenidek
 • alkímia
 • alkimisták
 • alkinek
 • alkoholaldehid
 • alkoholátok
 • alkohol dehidrogenáz
 • alkoholok
 • alkoholos erjedés
 • alkoholszonda
 • alkonyati zóna
 • alkotók
 • állandó arányok törvénye
 • állandóállapot-elmélet
 • állandó forrású elegy
 • állandó szelek
 • állandó keménység
 • állandó mágnes
 • állandó összetétel törvénye
 • állandósult hajtómű-üzemmód
 • állandó súlyviszonyok törvénye
 • állandó tömegarányok törvénye
 • állandó vízfolyás
 • állapotábra
 • állapotdiagram
 • állapotegyenlet
 • állapothatározók
 • állapotjelzők
 • állati drogok
 • állati keményítő
 • állati szterinek
 • állati viaszok
 • állatöv
 • állatövi fény
 • allelokemikáliák
 • allelomorf
 • allél
 • Allende-meteorit
 • allén
 • allének
 • allergének
 • allilaldehid
 • allilalkohol
 • allilcsoport
 • álló cseppkövek
 • állófázis
 • állóhullámok
 • allomaleinsav
 • állórész
 • alloszterikus enzimek
 • alloszterikus hely
 • allotrop
 • allotróp
 • allotrop átalakulás
 • allotrópia
 • állóvíz
 • alluravörös AC
 • allúvium
 • almasav
 • almukantarát
 • alnico-4
 • alniko
 • Alnilam
 • Alnitak
 • álötvözetek
 • ALP
 • ALPS
 • alpakka
 • alsó együttállás
 • alsó kritikus térerősség
 • alsó kulmináció
 • alsó robbanási határkoncentráció
 • alsószakasz jellegű folyó
 • alsó szilur
 • általános relativitáselmélet
 • általános légkörzési modell
 • általános tisztítószerek
 • alternáló
 • alternáló konjugált rendszer
 • alternatív energiaforrások
 • alternáriás rothadás
 • Altman, Sidney
 • altokumulusz
 • altosztrátusz
 • ALU
 • aluminát
 • aluminátcement
 • Aludra
 • alumínium / Al
 • alumínium-acetát
 • alumínium--szulfát
 • alumíniumcsoport
 • alumínium-diacetát
 • alumínium-etanoát
 • alumínium-hidroszilikátok
 • alumínium-hidroxid
 • alumínium-hidroxid (hidrargillit)
 • alumínium-hidroxi-fluoro-szilikát
 • alumínium-klorid
 • alumínium-monoacetát
 • alumínium(III)-oxid
 • a-alumínium-oxid
 • g-alumínium-oxid
 • alumínium-oxid (korund)
 • alumínium-oxid (rubin)
 • alumínium(III)-oxid (timföld)
 • alumínium-oxid (zafir)
 • alumínium-oxid-hidroxid
 • alumínium-szulfát
 • alumínium-triacetát
 • alumínium-triklorid
 • alumínium-trimetil
 • alunogén
 • Alvarez-LINAC
 • Alvarez, Luis Walter
 • amalgám
 • Amalthea
 • Amano Hirosi
 • amaranth
 • amatol
 • amazonit
 • Ambarcumjan, Viktor Amazaszpovics
 • ambidens
 • ambidens nukleofilek
 • ambident
 • ambidentát
 • ambligonit
 • ambo-
 • ámbra
 • ambrein
 • americium / Am
 • amerikai ötvözet
 • amerikai plán
 • ametiszt
 • amfetamin
 • amfibolit
 • amfibolok
 • amfifil
 • amfipatikus
 • amfiprotonos oldószerek
 • amfolit
 • amfolit-ion
 • amfoter detergens
 • amfoterion
 • amfoter felületaktív anyagok
 • amfoter tenzidek
 • amfoter vegyületek
 • amidcsoport
 • amidkötés
 • amidok
 • amidol
 • amigdalin
 • amil-
 • amil-acetát
 • amil-alkohol
 • amilázok
 • amilcsoport
 • amil-nitrit
 • amilopektin
 • amilóz
 • amin
 • aminálás
 • aminobenzol
 • 4-aminobutánsav
 • 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1,9-dihidro-6H-purin-6-on
 • 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidin-2(1H)-on
 • amino-ecetsav
 • 2-aminoetanol
 • 2-aminoetán-szulfonsav
 • 4-(2-aminoetil)benzol-1,2-diol
 • 3-(2-aminoetil)indol
 • 5-(aminometil)-1,2-oxazol-3(2H)-on
 • aminofenol
 • (2S)-2-amino-5-[(1-hidroxiciklopropil)amino]-5-oxopentánsav
 • (S)-2-amino-2-(3-hidroxiizoxazol-5-il)-ecetsav
 • amino-glutánsav-amid
 • (2S,5R,6R)- 6-{[(2R)-2-amino- 2-(4-hidroxifenil)-acetil]amino}-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-karbonsav
 • aminok
 • aminokarbonsavak
 • 2-[3-[(4-amino-2-metil-pirimidin-5-il)metil]-4-metil-tiazol-5-il]-etanol
 • 2-amino-1-metil-5H-imidazol-4-on
 • 2-amino-1-metil-1H-imidazol-4-ol
 • 2-amino-2-(2-oxoxazol-3H-1,3-oxazol-5-il)-ecetsav
 • (4S,5R,6R,7S,8R)-5-amino-4,6,7,8,9-pentahidroxi-2-oxononanoiksav
 • aminopeptidázok
 • 4-aminopirimidin-2(1H)-on
 • aminoplasztok
 • 1-amino-propán
 • 2-amino-propán
 • 5-amino-purin
 • aminosavak
 • aminotranszferázok
 • aminsók
 • ammin
 • ammónia
 • ammóniás karamell
 • ammónium
 • ammónium-foszfát
 • -alginát
 • -bikarbonát
 • -hidrogén-karbonát
 • -hidroxid
 • -karbamát
 • -karbonát
 • -klorid
 • -nitrát
 • -perklorát
 • -peroxo-diszulfát
 • -perszulfát
 • -rodanid
 • -szulfát
 • -szulfitos karamell
 • -tiocianát
 • amorf anyag
 • amoxicillin
 • amper
 • Ampére, André Marie
 • Ampére-féle gerjesztési törvény
 • ampermenet
 • amperóra
 • amplitúdó
 • AM
 • AMP
 • amplitúdó-moduláció
 • a.m.u.
 • Amun
 • anabolikus szteroidok
 • anabolizmus
 • anaerob bomlás
 • anaerob folyamat
 • anaerob fermentáció
 • anafront
 • analitikai kémia
 • analitikai mérleg
 • analitikai vegyszerek
 • analizátor
 • analóg-digitális átalakító
 • analóg integrált áramkör
 • analóg jel
 • anandamid
 • Ananke
 • anasztigmátok
 • andaluzit
 • Anderson, Carl David
 • Anderson lokalizáció
 • Anderson, Philip Warren
 • Anderson szabály
 • andezit
 • andezittufa
 • andezit vonal
 • andradit
 • androgén hormonok
 • androidok
 • Andromeda
 • Andromeda galaxis
 • androsteneidone
 • androszteron
 • anelláció
 • anemométer
 • aneroid barométer
 • Anfinsen, Christian Boehmer
 • angelicin
 • anglezit
 • angol mérföld
 • angström
 • Angström, Anders Jonas
 • anguláris furokumarinok
 • anguláris gyűrűk
 • anhidrit
 • anhidrid
 • anilin
 • anilinfestékek
 • anilinpont
 • anion
 • anionos detergens
 • anionos felületaktív anyagok
 • anionos gyanták
 • anionos tenzidek
 • anizotróp
 • anizotróp kristályok
 • anizotróp magnetorezisztancia
 • ánizsaldehid
 • annihiláció
 • annuláció
 • annulének
 • anód
 • anodizálás
 • anomáliás Zeeman-effektus
 • anomalisztikus év
 • anomalisztikus hónap
 • antagonizmus
 • antenna
 • antianyag
 • antianyag annihiláción alapuló lövedékek
 • antiaromás
 • anticiklon
 • antibiotikumok
 • anti bonding orbital
 • anti elrendezés
 • antiferromágneses anyagok
 • antiferromágnesség
 • antiferromagnetizmus
 • antigorit
 • antiklinális
 • antiklinális (elrendezés)
 • antikvark
 • Anti-lock Braking System
 • anti-Markovnyikov viselkedés
 • antimon
 • antimon-hidrid
 • antimon-hidrogén
 • antimonit
 • antimon(III)-oxid
 • antimon-szeszkvioxid
 • antimon-trihidrid
 • antimon-trioxid
 • antimonvirág
 • antimüon
 • antineutrínó
 • antineutron
 • antioxidánsok
 • antiparallel spin
 • antiperiplanáris
 • antiproton
 • antirészecskék
 • Anti-Slip Regulation
 • anti-tauon
 • antitestek
 • antocianinok
 • antracén
 • antracit
 • antropogén geomorfológia
 • antropolsav
 • anyag
 • anyagállandó
 • anyagcsere
 • anyagcsere reakcióút
 • anyagfáradás
 • anyaghullám
 • anyagi részecskék
 • anyag mechanikai tulajdonságok
 • anyagmegmaradás törvénye
 • anyagmennyiség
 • anyag sűrűség
 • anyagtudomány
 • anyahajó
 • anyamag
 • anyanuklid
 • anyon
 • Aoede
 • A-osztályú erősítő
 • apály
 • apatit
 • AB-osztályú erősítő
 • apertúra
 • apertúraszintézis
 • apoapszis
 • apoenzim
 • apogeum
 • apoláris
 • apoláros
 • Apollo-csoport
 • Apolló kisbolygó
 • Apollo-program
 • Apollo űrhajó
 • Appleton, Edward Victor
 • Approximative Lethal Dose
 • aprotonos oldószerek
 • aprózódás
 • apszisvonal
 • aqua sand
 • (6aR,9R)-N,'N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo-[4,3-fg]kinolin-9-karboxiamid
 • arabinóz
 • arachidonoil-etanolamid
 • arachidonsav
 • arachno-szerkezet
 • aragonit
 • áramátalakító
 • áramerősség (áramlás)
 • áramerősség (elektromos áram)
 • aramid
 • áramlás
 • áramlás erőssége
 • áramlási köd
 • áramlástechnikai erőgép
 • áramlástechnikai gép
 • áramlástechnikai munkagép
 • áramvonalasság
 • arany / Au
 • aranyamalgám
 • aranyfüst
 • arányossági határ
 • áramforrás
 • áramgenerátor
 • áramirányító
 • áramkör
 • áramköri elemek
 • áramköri megszakító
 • áramlási áram
 • áramlási potenciál
 • áramlásos akkumulátor
 • áramlástechnikai gépek
 • áramvonalak
 • árapály
 • árapályhullám
 • árapálysíkság
 • Arche
 • archeometallurgia
 • archeozoikum
 • areális erózió
 • Arecibo Obszervatórium
 • Arfwedson, Johan August
 • argentit
 • argentum
 • arginin
 • argon / Ar
 • ARH
 • Ariane
 • Ariel
 • aril-
 • arilcsoport
 • arilén-
 • ariléncsoport
 • aril-halogenidek
 • arinek
 • Arisztotelész
 • Arithmetic and Logical Unit
 • aritmetikai és logikai egység
 • arkanit
 • Arkel, Anton Eduard van
 • Arkhimédész
 • Arkhimédeszi csavar
 • Arkhimédeszi csigasor
 • armatúra
 • ármenkő
 • Armstrong, Neil (Alden)
 • Arnold, Frances Hamilton
 • árnyékmaszkos cső
 • árnyékolás
 • aromás vegyületek
 • aromás aldehidek
 • aromás alkoholok
 • aromás aminok
 • aromás karbonsavak
 • aromás ketonok
 • aromás szénhidrogének halogén származékai
 • aromás szénhidrogének nitrovegyületei
 • aromatizálás
 • Arrhenius-egyenlet
 • Arrhenius, Svante August
 • Artemis Felszíni Bázis
 • Artemis-program
 • ártér
 • artézi víz
 • artificial intelligence
 • arzenopirit
 • arzén / As
 • arzénzöld
 • arzenátok
 • arzenitek
 • arzén(III)-oxid
 • arzén(III)-sav
 • arzén(V)-oxid
 • arzén(V)-sav
 • arzénsav
 • arzénessav
 • arzénessav-anhidrid
 • arzén-hidrogén
 • arzenolit
 • arzén-pentoxid
 • arzén-szulfid
 • arzén-trioxid
 • arzin
 • ascorbic acid
 • Ashkin, Arthur
 • ásott kút
 • Aspect, Alain
 • ASR
 • Aston, Francis William
 • ásványi anyagok
 • ásványi olaj
 • ásványi savak
 • ásványolaj
 • ásványi viaszok
 • ásványok
 • ásványosodás
 • ásványtelér
 • ásványvíz
 • aszalás
 • aszeizmikus kontinentális talapzat
 • A-szűrő
 • aszfalt
 • aszfaltének
 • aszimmetrikus-dimetilhidrazin
 • aszimmetrikus hidrogénezés
 • aszimmetrikus katalízis
 • aszimmetrikus-trimetil-benzol
 • aszinkron gép
 • aszinkronmotor
 • A-szint
 • aszkorbinsav
 • aszóvölgy
 • aszparagin
 • aszparaginsav
 • aszparagin-szintetáz
 • aszpartám
 • aszpirin
 • asszimetrikus szénatom
 • asszociáció (kémia)
 • asszociáció (csillagászat)
 • asztácium / At
 • asztenoszféra
 • aszteroidák
 • asztigmatizmus
 • asztrionika
 • asztroásványtan
 • asztroballisztika
 • asztrodinamika
 • asztrofizika
 • asztroinerciális navigáció
 • asztrokémia
 • asztrológia
 • asztrometria
 • asztrometriai kettőscsillag
 • asztromineralógia
 • asztronauta
 • asztronavigáció
 • asztronómia
 • asztroorientáció
 • asztroszeizmológia
 • ataktikus
 • ataktikus poli-propilén
 • átalakult kőzet
 • ATC
 • Aten
 • atkaölő szerek
 • átkristályosítás
 • átlagos hőmérsékleti gradiens
 • átlagos szabad úthossz
 • atlanti típusú talapzat
 • átlapolt vonalhegesztés
 • átlátszó anyagok
 • ATL-1
 • Atlas (hold)
 • ATLAS
 • Atlas hordozórakéta
 • átmeneti állapot
 • átmeneti elem
 • átmeneti fémek
 • átmeneti hajtómű-üzemmód
 • átmeneti kőzetek
 • átmeneti műszer
 • atmoszféra
 • atmoszféra (légnyomás)
 • atmoszferikus desztilláció
 • atmoszferikus nyomás
 • atom
 • atombomba
 • atomcsapda
 • atomcsoport
 • atomenergia
 • atomerő-mikroszkóp
 • atomerőmű
 • atomfegyverek
 • atomfizika
 • atomhajtóművek
 • Atomic Force Microscope
 • atomic mass unit
 • atomi tömegegység
 • atommag
 • atommag-átalakulás
 • atommaghasadás
 • atommag-reakció
 • atommodell
 • atomórák
 • atompálya
 • atomrács
 • atomreaktor
 • atomrobbanás
 • atomspektrum
 • atomsugár
 • atomsúly
 • atomszázalék
 • atomszerkezet
 • atomszínkép
 • atomtechnika
 • atomtömeg
 • atomtörzs
 • ATP
 • átrendeződés
 • atropin
 • áttétel
 • atto
 • attofizika
 • Attosecond Light Pulse Source
 • attoszekundumos fizika
 • Attoszekundumos Kutatóintézet
 • attoszekundumos tudomány
 • attraktánsok
 • átütés
 • átütési szilárdság
 • átviteli sebesség
 • audio
 • audiogram
 • audiológia
 • audiometria
 • audiovizuális
 • Auger, Pierre-Victor
 • Auger-effektus
 • Auger-elektron
 • augit
 • aura
 • auropigment
 • aurora polaris
 • aurum
 • ausztenit
 • autofókusz
 • autokatalitikus reakciók
 • autokatalízis
 • automata acél
 • automata biztosíték
 • automataesztegák
 • automatikus élességállítás
 • automatizálás
 • Autonoe li>autonomous emergency braking
 • autotípia
 • autózás anyagai
 • autózás fizikája
 • autózás kémiája
 • auxin
 • avasodás
 • A-vitamin
 • Avogadro, Amedeo
 • Avogadro-szám
 • Avogadro-tétel
 • axiális
 • axiális átömlésű örvényszivattyú
 • axiáliscsapágyak
 • axiális kötés
 • axiális ventillátorok
 • azabenzol
 • azaciklopentán
 • azbeszt
 • azbesztcement
 • azbeszt pala
 • azeotróp elegy
 • azidok
 • azimut
 • azimutális kvantumszám
 • azimut szög
 • azin
 • azobenzol
 • 9-azafluorén
 • azo-imid
 • 1-azonaftalin
 • azonosítatlan égi jelenség
 • azonosítatlan repülő jelenség
 • azo vegyületek
 • azorubin
 • Azorubin S
 • azurit

  B

 • B-vitaminok
 • B-vitamin-komplexum
 • B1-vitamin
 • B2-vitamin
 • B3-vitamin
 • B5-vitamin
 • B6-vitamin
 • B7-vitamin
 • B12-vitamin
 • B15-vitamin
 • Babbit-fém
 • Babo-törvény
 • Bacon, Roger
 • backbiting
 • back donation
 • back e.m.e.
 • baddeleyit
 • Baekeland, Leo Hendrik
 • Baeyer, (Johann Friedrich Wilhelm) Adolph von
 • Baeyer-Villiger-oxidáció
 • Baeyer-Villiger-reakció)
 • bainites átalakulás
 • bakelit
 • bakteriorodopszin
 • Baktérítő
 • baktériumölő
 • Balard, Antoine-Jerome
 • Balázs Júlia
 • Balázs Júlia-féle elmélet
 • ballisztika
 • ballisztikus rakéta
 • Balló Mátyás
 • Balmer, Johann Jakob
 • Balmer-képlet
 • balra forgató
 • bal forma
 • balzsam
 • banánkötés
 • banánolaj
 • Bánki Donát
 • bányakavics
 • bányászat
 • bar
 • bárányfelhő
 • barbiturátok
 • Bardeen, John
 • Barfoed, Christen Thomsen
 • Barfoed-próba
 • Barfoed-reagens
 • Barfoed-teszt
 • baricentrikus koordináta
 • baricentrum
 • barion
 • Barish, Barry Clark
 • barit
 • baritföld
 • baritvíz
 • bárium / Ba
 • bárium-hidrogén-karbonát (bárium-bikarbonát)
 • bárium-hidroxid
 • bárium-karbonát
 • bárium-klorid
 • bárium-oxid
 • bárium-szulfát
 • bárium-szulfát (barit)
 • bárium-szulfid
 • Barkla, Charles Glover
 • barlang
 • barn
 • barna FK
 • barnaföld
 • barna-gyűrű teszt
 • barna HP
 • barnakő
 • barnakőszén
 • Barnard, Edward Emerson
 • Barnard-csillag
 • barna huminsavak
 • barna törpe
 • barna vasérc
 • barométer
 • barometrikus magasságképlet
 • barrel
 • Bartlett, Neil
 • Barton, Sir Derek (Harold Richard)
 • Baszov, Nyikolaj Gennagyijevics
 • batimetria
 • batipelágikus zóna
 • batiszféra
 • batokróm eltolódás
 • batolit
 • bauxit
 • bauxitbeton
 • bauxitcement
 • Bawendi, Moungi Gabriel
 • Bayer-eljárás
 • bayerit
 • Bayer-minta
 • Bay Zoltán
 • bazalt
 • bázis
 • bázis (tranzisztor)
 • bázisanhidridek
 • bázikus
 • bázikus színezékek
 • bázisos
 • bázisos
 • bázisos kőzetek
 • bázisos magnézium-szilikát
 • bázisos ólom-karbonát
 • bázisos ólom(II)-szulfát
 • bázisos oxidok
 • bázisos réz-karbonát
 • bázisos réz-karbonát (azurit)
 • bázisos réz-karbonát (malachit)
 • bázisos salak
 • bázisos sók
 • bázisos vas-oxid (rozsda)
 • BCS-elmélet
 • Bc-vitamin
 • beágyazott elem
 • beágyazott komponens
 • Beattie-Bridgman-egyenlet
 • beállítható lézersugárzó
 • Beam Emission Spectroscopy
 • Beamline Facility
 • Beckmann-átrendeződés
 • Beckmann-hőmérő
 • bécsi öl
 • becquerel
 • Becquerel, (Antoine) Henri
 • Bednorz, Johannes Georg
 • beékelődés
 • Beer-Lambert-törvény
 • beesési merőleges
 • beesési szög
 • Beetroot Red
 • befogás
 • befuttatás
 • Beilstein-teszt
 • Békésy György
 • Bél Mátyás
 • bel
 • belépési folyosó
 • Belinda
 • BELLA
 • Bell, Alexander Graham
 • Bellatrix
 • Bell, John Stewart
 • Belousov-Zhabotinskii-reakció
 • belső
 • belső amid
 • belső átalakulás
 • belső biztonsági eszközök
 • belső bolygók
 • belső égésű motor
 • belső ellenállás
 • belső energia
 • belső észter
 • belső fotoeffektus
 • belső földtani erők
 • belső íves plazmagenerátor
 • belső konverzió
 • belső Naprendszer
 • belső súrlódás
 • beltenger
 • Benard-cella
 • Benedict-reagens
 • Benedict-teszt
 • bentonit
 • benzaldehid
 • benzamid
 • benzamidoecetsav
 • 1-benzazin
 • 1-benzazol
 • Benzedrin
 • benzidin
 • benzil
 • benzilalkohol
 • benzil-amin
 • benzilát
 • benzilcsoport
 • benzilsav-átrendeződés
 • benzin
 • benzin
 • benzinek
 • benzoát
 • benzodiazepinek
 • 1,4-benzodiazin
 • 1-[5-(1,3-benzodioxol- 5-il)-1-oxo-2,4-pentadienil]piperidin
 • benzoesav
 • benzoesav-amid
 • benzoesavészterek
 • benzoesav-etilészter
 • benzoesav-fenilészter
 • benzoesav-klorid
 • benzoesav-metilészter
 • benzofenon
 • benzofurán
 • benzoilaminoecetsav
 • benzoil-benzol
 • benzoilcsoport
 • benzoil-klorid
 • benzoilezés
 • benzoin
 • benzokinon
 • benzol
 • benzol-1,2-diol
 • benzol-1,3-diol
 • benzol-1,4-diol
 • benzol-haxakarbonsav
 • benzolszármazékok
 • benzolszulfonsav
 • benzol-tetrahidrid
 • 2H-1-benzopirán-2-on
 • benzopirazin
 • benzopiridin
 • benzotiazol
 • 1,3-benzotiazol
 • benzotiofén
 • 1-benzotiofén
 • benzotiofurán
 • benzotriazol
 • 1,2,3-benzotriazol
 • benzoxazol
 • 1,3-benzoxazol
 • benzpirén
 • 2,3-benzopirrol
 • 2-benzotiazol-1,1,3-trion
 • benyomulásos kőzet
 • beocisztin
 • bepárlás
 • BepiColombo űrszonda
 • Berg, Paul
 • Bergius, Friedrich Karl Rudolf
 • Bergius-eljárás
 • Bergman, Olof Torben
 • berilátok
 • berill
 • berillát
 • berillátion
 • berillium / Be
 • berillium-alumino-szilikát (berill)
 • berillium-aluminium-szilikát (berill)
 • berillium-alumino-szilikát (akvamarin)
 • berilliumbronz
 • berillium-oxid
 • berillium-hidrid
 • berillium-hidroxid
 • berillium-szilikát
 • berkélium / Bk
 • Bernoulli, Johan
 • Bernoulli, Jacob
 • Bernoulli, Daniel
 • Bernoulli-egyenlet
 • Bernoulli-törvény
 • berobbanás
 • Berthelot, Marcellin (Pierre Eugene)
 • Berthelot-egyenlet
 • Berthollide vegyület
 • Bertozzi, Carolyn Ruth
 • Berzeleus, Jöns Jakob
 • besózás
 • besűrítés
 • Bessel, Friedrich Wilhelm
 • Bessemer, Henry
 • Bessemer-eljárás
 • Bessemer-nyersvas
 • besugárzás (napfény általi)
 • besugárzási dózis
 • besugárzott teljesítmény
 • beszúrásos reakció
 • BET-izoterma
 • béta-amino-gamma-fenil-propionsav
 • béta-amino-gamma-hidroxi-propionsav
 • béta-amino-gamma-metil-butionsav
 • beta-apo-8'-karotenal és annak az észtere
 • béta-ciklodextrin
 • béta-bomlás
 • béta-fellandrén
 • béta-redő
 • béta-redőzőtt lemez
 • béta-furanóz
 • béta-glikozidos kötés
 • béta-glukozidáz
 • béta-hidroxi-keton
 • béta-indolil-ecetsav
 • béta-karotin
 • béta-ketokarbonsavak
 • béta-ketonok
 • béta-ketosavak
 • béta-kvarc
 • béta-metilbivinil
 • béta-naftilcsoport
 • béta-naftol
 • béta-oxidáció
 • betanin
 • béta-sugárzás
 • béta-terpinén
 • béta-vas
 • Betelgeuse
 • Bethe, Hans Albrecht
 • beton
 • betonacél
 • betűfém
 • betűnyomtatás
 • Betzig, Robert Eric
 • bevágó folyó
 • BF
 • BHA
 • BHA
 • BHT
 • Bianca
 • bibenzoil
 • biciklo-deka-1,3,5,7,9-pentén
 • biciklusos vegyületek
 • bifenil-4,4'-diol
 • bifenol
 • 4,4'-bifenol
 • bifokális szemüveg
 • bifurkáció
 • bifurkációs diagram
 • bifurkációs kaszkád
 • Big Bang
 • Bika
 • bikarbonátok
 • bikonkáv lencsék
 • bikonvex lencsék
 • bikromát
 • bimetall
 • bimetál
 • bimolekuláris reakció
 • bimolekulás elemi reakció
 • bináris pulzár
 • binary digit
 • biner
 • Binnig, Gerd
 • binokulár
 • bioakkumuláció
 • bioaktiváció
 • biobenefication
 • biodegradáció
 • biodízel
 • bioelem
 • bioenergetika
 • bioenergia
 • bioérzékelő
 • bioetanol
 • biofizika
 • biogáz
 • biogén aminok
 • biohidrometallurgia
 • biokatalizátor
 • biokémia
 • biokémiai fűtőanyagcella
 • biokémiai oxigénigény
 • biológiai fegyverek
 • biokioldás
 • bioleaching
 • biológiai bányászat
 • biológiai dúsítás
 • biológiai kioldás
 • biológiai lebontás
 • biológiai motorok
 • biológiai oxidáció
 • biomining
 • biooxidation
 • biolumineszcencia
 • biomarker
 • biomassza
 • biometán
 • biomimetika
 • biomimézis
 • biomimikri
 • biomolekula
 • bionics
 • bionika
 • bioortogonális kémia
 • bioortogonális reakció
 • biopeszticidek
 • Biopol P(3HB-3HV)
 • bioreaktor
 • bioszenzor
 • bioszervetlen kémia
 • bioszervetlen vegyületek
 • bioszintézis
 • bioszféra
 • biosztratigráfia
 • biotechnológia
 • biotikus tényezők
 • biotin
 • biotit
 • Biot, Jean Baptiste
 • bioüzemanyag
 • bipiridil
 • 2,2'-bipiridil
 • 2,2'-bipiridin
 • 4,4-bipiridil
 • biradikális
 • Birge-Sponer-extrapoláció
 • Birkeland-Eyde-eljárás
 • bischoffit
 • 2,2'-bisz-2,3-dihidro-3-oxoindolilidén
 • 2,2-bisz(4-hidroxifenil)propán
 • 3,3-bisz(4-hidroxifenil)-1(3H)-izobenzofuranon
 • 6-0-bisz(d-izopropil-amino)-acetil-glükon-sav
 • bis(2-piridiltio)cink 1,1'-dioxid
 • bistabilitás
 • bistabil rendszer
 • biszfenol-A
 • biszulfát
 • biszulfitok
 • bit
 • bit/s
 • bitumen
 • bitumenes homok
 • biuret
 • bitumenes szén
 • biuret próba
 • biuret reakció
 • Bixbyit
 • bizmut / Bi
 • bizmut-fluorid
 • bizmutpát
 • bizmutit
 • bizmut-trifluorid
 • biztonsági benzinlámpa
 • biztonsági eszközök
 • biztonsági film
 • biztonsági gyufa
 • biztonsági öv
 • biztonsági övfeszítő
 • biztonsági szelep
 • biztosíték
 • biztosító
 • biztosító szelep
 • bixin
 • Blackett, Patrick Maynard Stuart
 • Black, Joseph
 • black PN
 • blankfix
 • Bláthy Ottó Titusz
 • blazár
 • blazing quasi-stellar object
 • bluebox technika
 • blende
 • blizzard
 • Bloch-egyenletek
 • Bloch, Felix
 • Bloch-fal
 • Bloch-tétel
 • Bloembergen, Nicolaas
 • blokk-kopolimer
 • blokkolásgátló
 • blue jet
 • Bluetooth
 • Boer, Jan Hendrik de
 • boglyakemence
 • Bohr, Aage
 • Bohr, Niels (Henrik David)
 • Bohr-elmélet
 • bohrium / Bh,
 • Bohr-magneton
 • BOI
 • bolida
 • bolometrikus fényrend
 • bolondok aranya
 • Boltzmann, Ludwig Eduard
 • Boltzmann-állandó
 • bolygó
 • bolygóásványtan
 • bolygók belseje
 • bolygók együttállása
 • bolygókerék
 • bolygókerekes mechanizmus
 • bolygók felszíne
 • bolygók jelei
 • bolygók kémiai összetétele
 • bolygók légköre
 • bolygók mágneses tere
 • bolygóközi
 • bolygóközi anyag
 • bolygókutatás
 • bolygómű
 • bolygónevek eredete
 • bolygórendszer-keletkezés
 • bolygótűz
 • bolygótan
 • bomlás
 • bomlási energia
 • bonding orbital
 • bór / B
 • bóra
 • bórax
 • borán
 • boránok
 • borátok
 • bordói lé
 • bór-halogenidek
 • bórhidrid
 • boridok
 • boríték konformáció
 • bór-karbid
 • borkémia
 • borkén
 • bór-klorid
 • borkősav
 • 2-bornanon
 • bornán-2-on
 • Born-Haber-ciklus
 • Born-Haber-kör
 • bornil-acetát
 • Born, Max
 • bór-nitrid
 • Born-Oppenheimer-közelítés
 • Born-Oppenheimer-megközelítés
 • borohidridionok
 • boronsav
 • bórossav
 • borostyán
 • borostyánkő lakk
 • borostyánkő olaj
 • borostyánkősav
 • boro-szilikát üveg
 • bór-oxid
 • bór(III)-oxid
 • bórsav
 • bórsav-anhidrid
 • Borsche-Drechsel ciklizáció
 • borsókő
 • bór-trifluorid
 • bór-triklorid
 • bór-trioxid
 • Bosch, Carl
 • Bose-Einstein-kondenzáció
 • Bose-Einstein-kondenzátum
 • Bose-Einstein statisztika
 • Bose, Satyendra Nath
 • B-osztályú erősítő
 • Bothe, Walther Wilhelm Georg
 • Boulton, Matthew
 • bowsprit kötés
 • boxer motor
 • Boyer, Paul Delos
 • Boyle, Robert
 • Boyle-Mariotte-törvény
 • Boyle, Willard Sterling
 • bozonikus húrelméletek
 • bozonok
 • böhmit
 • bő szekond
 • BPA
 • bps
 • Bragg, Sir William Henry
 • Brand, Hennig
 • Brandt, Georg
 • Brattain, Walter Houser
 • Braun-cső
 • Braun, Karl Ferdinand
 • Braun, Wernher von
 • breccsa
 • breeder reactor
 • Brewster-szög
 • Bridgman, Percy Williams
 • brilliant black BN
 • brilliant black PN
 • Brilliant Carmine 6B
 • Brillantcarmoisin O
 • brillantfekete BN
 • brillantkék FCF
 • Brillantzöld BS
 • brine
 • Brinell-keménység
 • Brisbane, Sir Thomas Makdougall
 • brizancia
 • brizáns
 • Brockhouse, Bertram Neville
 • Broglie, Louis Victor Prince de
 • bromargirit
 • brómátok
 • bromellit
 • bromidok
 • bróm / Br
 • bróm-hidrogén
 • brómmetán
 • bromoform
 • brómolajnyomás
 • brómosvíz
 • bróm oxosavak
 • brómozás
 • brómsav
 • bróm(V)-sav
 • bróm-trifluorid
 • bronz
 • Brown, Herbert Charles
 • Brownlee-részecskék
 • Brown, Robert
 • Brown-mozgás
 • brucit
 • Brunauer-Emmett-Teller-izoterma
 • Bruno, Giordano
 • Brus, Louis Eugene
 • B-szint
 • BTA
 • BtaH
 • buborékkamra
 • buboréksapka
 • buboréktányér
 • búboskemence
 • Buchböck Gusztáv
 • Buchner, Eduard
 • bulking agent
 • bunker olaj
 • bunsenit
 • Bunsen-égő
 • Bunsen, Robert Wilhelm
 • Burdon-csöves manométer
 • burgonyacukor
 • Bussy, Antoine-Alexandre-Brutus
 • butadién
 • butadién-nitril kaucsuk
 • butanol
 • bután
 • bután-1,4-diamin
 • 2,3-bután-dion
 • bután-2,3-dioxim
 • butándisav
 • bután-1-ol
 • bután-2-ol
 • 2-butanon
 • butánsav
 • butén
 • Butenandt, Adolf Friedrich Johann
 • butil
 • butil-acetát
 • butilalkoholos erjedés
 • butilált-hidroxitoluol
 • butilált-hidroxianizol
 • butilcsoport
 • butilecetsav
 • butilén
 • butil-etanoát
 • butilgumi (butilkaucsuk)
 • butil-merkaptán
 • Butlerov, Alekszandr Mihajlovics
 • búvárszivattyú
 • büretta
 • bütyköstengely
 • BWR
 • byte
 • B-Z-reakció

  C, CS

 • C4
 • C14 kormeghatározás
 • CAD
 • Cahn-Ingold-Prelog rendszer
 • Calcii stearas
 • caliche
 • Callirrhoe
 • Callisto
 • Calvin-ciklus
 • Calvin-Benson ciklus
 • Calvin-Benson-Bassham ciklus
 • Calvin, Melvin
 • Calypso
 • CAM
 • camera obscura
 • 2-camfanon
 • candela
 • Candelilla wax
 • Candys
 • Canis Major
 • Canizzaro-reakció
 • Canizzaro, Stanislao
 • Caph
 • CAPSTONE
 • Carbon Fiber Reinforced Polymer
 • Carius-módszer
 • Carl Sagan Emlékállomás
 • Carme
 • Carmine 6B
 • carmoisine
 • Carnauba wax
 • Carnot, Nicolas Leonard Sadi
 • Carnot-körfolyamat
 • carob enyv
 • carob gummi
 • carob gyanta
 • Caro-féle sav
 • CARS
 • Casimir-effektus
 • Casimir-erő
 • Cassegrain, Laurent
 • Cassegrain-távcső
 • Cassini, Giovanni Domenico
 • Cassini-Huygens űrszonda
 • Castalia
 • Castor
 • CAS-szám
 • CAT
 • Cavendish, Henry
 • CBB ciklus
 • CCD
 • C3 ciklus
 • CCIR
 • CD
 • CDDP
 • CD-eljárás
 • CMOS
 • CD-R
 • CD-ROM
 • CD-RW
 • CD spektroszkópia
 • CD spektrum
 • Cech, Thomas Robert
 • cefeidák
 • céklavörös
 • celesztin
 • cella
 • cellapotenciál
 • cellobiáz
 • cellofán
 • cellulázok
 • celluloid
 • cellulóz
 • cellulóz-acetát
 • cellulóz-etanoát
 • cellulóz éterek
 • cellulóz-nitrát
 • cellulóz-xantát
 • Celsius, Anders
 • Celsius-hőmérséklet
 • cement
 • cementkötésű forgácslap
 • cementáció
 • cementálás
 • cementit
 • cement-márga
 • cenote
 • centi
 • centiméter
 • Central Processing Unit
 • Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
 • centrifuga
 • centrifugális erő
 • centrifugális leválasztó
 • centrifugál-szivattyú
 • centripetális erő
 • cerebrozidok
 • Ceres
 • Ceresz
 • CERN
 • cermet
 • cerusszit
 • cetanol
 • CETI
 • cetilalkohol
 • cetilecetsav
 • cetilsav
 • cérium / Ce
 • cetánszám
 • ceyloni opál
 • cézium / Cs
 • CFC
 • CFL
 • CFPP
 • CFRP
 • CGS-egységek
 • CGS-rendszer
 • Chadwick, Jemes
 • Chain, Sir Ernst Boris
 • Chaldene
 • Chalfie, Martin
 • Chandrasekhar-határ
 • Chandrasekhar, Subrahmanyan
 • Chandra-röntgenteleszkóp
 • Chandra X-Ray Observatory
 • Chamberlain, Owen
 • CHaracterising ExOPlanets Satellite
 • Charles nyomásra vonatkozó törvénye
 • Charles-törvény
 • Charlie
 • charm
 • Charon
 • Charpak, Georges
 • Charpentier, Emmanuelle Marie
 • Chauvin, Yves
 • CHC
 • cheddite
 • cheletropic reakció
 • chelotropic reakció
 • chemical imaging
 • chemically induced dynamic nuclear polarization
 • CHEOPS űrtávcső
 • Cherwell, Frederick Alexander Lindemann
 • chilei salétrom
 • Chiron
 • chlorocruorin
 • chlorofluorocarbons
 • chroma
 • Chu, Steven
 • ciánamid
 • cianátok
 • cianidcsoport
 • cianidin
 • cianidok
 • cianidos kilúgozás
 • cianin festékek
 • ciánhidrinek
 • ciánhidrogén
 • ciánkobalamin
 • cianoakrilátok
 • cianocsoport
 • cianogének
 • ciano-glükozidok
 • cianometán
 • ciánsav
 • cianursav
 • CIDNP
 • Ciechanover, Aaron
 • ciklamát
 • ciklusos AMP
 • ciklikus L-asparaginil-4-hidroxi-L-proli-(R)-4,5-dihidroxi-L-isoleucil-6-hidroxi-2-merkapto-L-triptoillglicil-L-izoleucilglicil-L-cisteinil) ciklik (4-8)-szulfid(R)-S-oxid
 • ciklikus folyamat
 • ciklikus olefinek
 • ciklizálás
 • ciklo-
 • cikloaddíció
 • cikloalkánok
 • ciklobutadién
 • ciklobután
 • ciklodextrin
 • ciklohexadién-1,4-dion
 • ciklohexán
 • ciklohexén
 • ciklohex-1-én
 • ciklohexitol
 • ciklokaucsuk
 • ciklon (centrifugális leválasztó)
 • ciklon (meteorológia)
 • ciklonos mintavevő
 • ciklooktatetraenid
 • ciklooktatetraén
 • 1,3,5,7-ciklooktatetraén
 • ciklonos permetezőtorony
 • ciklopentadienil-ion
 • ciklopentadién
 • 1,3-ciklopentadién
 • ciklopentán
 • ciklopropán
 • ciklopropén
 • cikloszilánok
 • ciklotrimetilén-trinitramin
 • ciklotron
 • ciklus
 • ciklusos vegyületek
 • Cinemascope
 • Cinemaszkóp
 • Cine Miracle
 • cineol
 • 1,8-cineol
 • Cinerama
 • cine-szubsztitúció
 • cink / Zn
 • cinkamalgám
 • cinkát (tetrahidroxocinkát ion)
 • cinkcsoport
 • cinkgálic
 • cink-karbonát
 • cinkkéneg
 • cinkfehér
 • cinkit
 • cink-klorid
 • cink-klorid-cella
 • cink-klorid elem
 • cinkográfia
 • cink-oxid
 • cink-pirition
 • cink-szulfát
 • cink-szulfid
 • cinkvaj
 • cinkvirág
 • cinkvitriol
 • cinnabarit
 • cinnamilaldehid
 • cinnamilalkohol
 • cinnamilsav
 • Ciolkovszkij, Konsztantin Eduárdovics
 • CIP-rendszer
 • Cirkorama
 • cirkón
 • cirkónia
 • cirkónium / Zr
 • cirkónium-dioxid
 • cirkónium(IV)-oxid
 • cirkónium-szilikát
 • cirkuláris dikroizmus
 • cirkuláris dikroizmus spektrum
 • cirkuláris kettőstörés
 • cirkumpoláris csillag
 • cirkuszvölgy
 • cirrocumulus
 • cirrosztrátusz
 • cirrusz
 • Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment
 • Ciszlunár Autonóm Pozicionáló Rendszer Technológiai Műveleti és Navigációs Kísérlet
 • cisz-butándion-anhidrid
 • cisz-buténdisav
 • cisz-diamin-diklórplatina(II)
 • cisz-1,2-difeniletilén
 • cisz-1,2-etiléndikarbonsav
 • cisz-1,2,3,5-transz-4,6-ciklohexánhexol
 • cisz-dekalin
 • cisz-9,12-oktadekadiénsav
 • cisz-9-oktadekénsav
 • ciszplatin
 • cisztein
 • cisztin
 • cisz-transz izoméria
 • citidin
 • citrátkör
 • citrátok
 • citrátciklus
 • citrogliceridek
 • citokróm
 • citozin
 • citromsav
 • citromsav-ciklus
 • Claisen-kondenzáció
 • Clapeyron, Benoit Paul Emil
 • Clapeyron-Clausius-egyenlet
 • Clark-cella
 • Clark eljárás
 • clathrate
 • Claude-eljárás
 • claudetit
 • Claus, Carl Ernst
 • Clauser, John Francis
 • Clausius-egyenlőtlenség
 • Clausius-Mossotti-egyenlet
 • Clausius, Rudolf
 • Clemmensen-redukció
 • Cl Food Black 1
 • Cl Food Blue1
 • Cl Food Blue 2
 • Cl Food Blue 5
 • Cl Food Green 4
 • Cl Food Red
 • Cl Food Red 7
 • Cl Food Red 9
 • Cl Food Red 10
 • Cl Food Red 17
 • Cl Food Yellow
 • Cl Food Yellow 3
 • Cl Food Yellow 5
 • click chemistry
 • click kémia
 • click reakció
 • Cl Natural Green 3
 • Cl Natural Yellow 3
 • CLSM
 • Clusius-oszlop
 • CMC
 • CME
 • CMS
 • CNG
 • cochineal
 • COF
 • Cockcroft, Sir John Douglas
 • Cold Filter Plugging Point
 • colemanit
 • cölesztin
 • Colombo, Giuseppe (Bepi)
 • colour catcher
 • Comité Consultatif International des Radiocommunication
 • Committee on Space Researchm
 • Communication with Extraterrestrial Intelligence
 • compact disc
 • compact fluorescent lamp
 • Compressed Natural Gas
 • Compton, Arthur Holly
 • Compton-effektus
 • Compton-elektron
 • Compton-szórás
 • computer
 • Computer-aided Design
 • Computer-aided Manufacturing
 • Concentrated Solar Power
 • Condy-féle folyadék
 • Confocal Laser Scanning Microscope
 • Conradson szám
 • convallatoxin
 • cookie
 • Cooper, Leon Neil
 • Cooper-párok
 • Copernicium / Cn
 • coquimbit
 • Cordelia
 • Corey, Elias James
 • Coriolis-erő
 • Cornell, Eric Allin
 • Cornforth, Sir John Warcup
 • coronal mass ejection
 • Cosmos
 • COSPAR
 • costaingit
 • Coster, Dirk
 • COT
 • Cotrell-eljárás
 • coulomb
 • Coulomb, Auguste de
 • Coulomb-erő
 • coulomb/kg
 • Coulomb törvénye
 • Courtois, Bernard
 • covalent organic frameworks
 • CP-sértés)
 • CP-szimmetria
 • CP-transzformáció,
 • CPU
 • Cram, Donald James
 • Crawford, Adair
 • Cressida
 • Crick, Francis Harry Compton
 • Cronin, James Watson
 • Cronstedt, Axel Fredrik
 • Crooks-radiométer
 • CRT
 • CRT vetítő
 • crumeron
 • Crutzen, Paul Jozef
 • cryo-EM
 • CSC
 • C-szint
 • CT
 • CT szám
 • cukoralkoholok
 • cukorgyártás
 • cukornukleotidok
 • cukorpótlók
 • Cukren
 • cukrok
 • cumulonimbus
 • cumulus
 • cumulus kondenzációs szint
 • cunami
 • cuprum
 • curie
 • Curie állandó
 • Curie, Maria Sklodowska
 • Curie-hőmérséklet
 • Curiepont
 • Curie-törvény
 • Curie-Weiss törvény
 • Curl, Robert Floyd
 • C-vitamin
 • csak olvasható memória
 • csalogatóanyagok
 • Csandraján-3
 • Chandrayaan
 • Csang Cseng rakéták
 • Csang'e-1
 • Csang'o-4
 • Csang'o-5
 • csap
 • csapadék (meteorológia)
 • csapadékelem
 • csapadék (kémia)
 • csapadékképzés (kémia)
 • csapadékmérő
 • csapadéksáv
 • csapágy
 • csapágyfém
 • csatolás
 • csatolt körű Braun-adó
 • csávaszínezékek
 • csavar
 • csavardiszlokáció
 • csavarkompresszor
 • csavarszivattyú
 • csavart kád konformáció
 • csavarzat
 • CSE
 • Cseljabinszki meteor
 • csend
 • csendes-óceáni típusú kontinentális talapzat
 • csepegő higany-katód
 • cseppenéspont
 • cseppfolyós
 • cseppfolyósított földgáz
 • cseppkő
 • cseppkőoszlop
 • cseppmodell
 • cserebomlás
 • Cserenkov, Pavel Alekszejevics
 • Cserenkov-detektorok
 • Cserenkov-effektus
 • Cserenkov-sugárzás
 • cserép
 • csermely
 • csernozjom
 • csersav
 • cserzés
 • cserzőanyagok
 • csiga
 • csigahajtás
 • csigakerék
 • csigaölő szerek
 • csigasor
 • csillag
 • csillagászat
 • csillagászati egység
 • csillagév
 • csillagászati földrajz
 • csillagászati gömbháromszög
 • csillagászati horizont
 • csillagászati interferométer
 • csillagászati navigáció
 • csillagászati orientáció
 • csillagászati pólus
 • csillagászati-tehetetlenségi navigáció
 • csillagcsoportosulás
 • csillag egyenlítői talppontja
 • csillagfejlődés
 • csillag fényerőssége
 • csillaggömb
 • csillaghalmaz
 • csillag horizontális talppontja
 • csillagidő
 • csillagkapcsolás
 • csillagkép
 • csillagközi
 • csillagközi anyag
 • csillagközi elnyelődés
 • csillagközi molekula
 • csillagközi szél
 • csillagközi szonda
 • csillagmotor
 • csillagnap
 • csillagok állapotjelzői
 • csillagpopulációk
 • csillagrezgések
 • csillagszínkép-osztályok
 • csillagtársulások
 • csillagtérkép
 • csillagvizsgáló
 • csillagjóslás
 • csillagszerű rádióforrás
 • csillám
 • csillámpala
 • csillámperidotit
 • csillapítás
 • csillapodás
 • csillapodó rezgő mozgás
 • csírátlanítás
 • csiriz
 • csiszolópala
 • csokoládékémia
 • csomagológázok
 • csomó (csillagászat)
 • csomó (mértékegység)
 • csomósodást gátló adalékok
 • csonthamu
 • csonthó
 • csontszén
 • csoport (kémia)
 • csóva (üstökös)
 • csőelzáró szerelvények
 • csökkentett észlelhetőségű hajó
 • csökkentett észlelhetőségű repülőgép
 • csökkentett utasításkészletű számítógép
 • CSP
 • csúcs-egyenirányító
 • csúcserőmű
 • csúcsesztergák
 • csúcsfeszültség
 • csúszási súrlódási együttható
 • csúszócsapágyak
 • C-szűrő
 • CubeSat műhold
 • cukorfoszfát
 • Curiosity
 • cyanidin
 • cyclonite
 • Cyllene

  D

 • dácit
 • Dactyl
 • Daedalus terv
 • dagály
 • dagerrotípia
 • Daguerre, Luis Jacques Mandé
 • Dakin-reakció
 • Dalén, Nils Gustaf
 • dalton
 • Dalton atomelmélete
 • Dalton, John
 • Dalton törvénye a parciális nyomásról
 • damaszkuszi acél
 • Daniell-elem
 • D-arabinóz
 • dárda
 • Darieus szélkerék
 • darmstadtium / Ds
 • DART
 • datív kötés
 • dátumválasztó vonal
 • Davida
 • Davis, Raymond Jr.
 • Davisson, Clinton Joseph
 • Davy, Humphry
 • Davy-lámpa
 • Dawn űrszonda
 • dB
 • dBA
 • DDT
 • Deacon-eljárás
 • dealkilezés
 • Debierne, André-Louis
 • de Broglie-hullámhossz
 • debye
 • Debye-elmélete a specifikus hőről
 • Debye-hőmérséklet
 • Debye-Hückel-elmélet
 • Debye, Peter Joseph William
 • Debye-Scherrer-gyűrű
 • Debye-Scherrer-módszer
 • Debye-Waller-faktor
 • deci
 • decibel
 • deciméter
 • deciméteres hullámok
 • Deep Impact Extended Observations
 • Deep Impact űrszonda
 • deep space
 • Deep Space 1
 • Deep Space Network
 • defláció
 • deflációs lapos
 • deflációs lépcső
 • deflációs mélyedés
 • deflációs tanúhegy
 • deformáció
 • defoszforiláció
 • degenerált
 • degenerált (molekulán belüli) átrendeződés
 • degradáció
 • dehidratálás
 • dehidratálószerek
 • dehidroarének
 • dehidrogenáz enzimek
 • dehidrogénezés
 • Dehmelt, Hans Georg
 • Deimos
 • Deisenhofer, Johann
 • delelés
 • délibáb
 • deka
 • dekahidrát
 • dekahidronaftalin
 • dekalin
 • dekrepitáció
 • dekantálás
 • dekán
 • dekarboxiláz enzimek
 • dekarboxilezés
 • deklináció
 • dekódolás
 • dekoherencia jelenség
 • dekontaminálás
 • dekrepitálás
 • dél
 • Delambre, Jean Baptiste Joseph
 • déli fény
 • déli hideg övezet
 • déli mágneses pólus
 • déli mérsékelt övezet
 • déli pólus
 • déli-sark
 • déli sarkkör
 • Déli szélesség
 • délkelet
 • delokalizáció
 • delokalizációs energia
 • delokalizált elektron
 • délnyugat
 • deltafém
 • delta hullámok
 • deltakapcsolás
 • delta képcső
 • delta-kötés
 • delta-sárgaréz
 • delfinidin
 • demagnetizálás
 • demantoid
 • DEMO
 • demoduláció
 • denaturálás
 • denaturált alkohol
 • denaturált szesz
 • dendrimer
 • dendrites növekedés
 • dendrit (kristály)
 • dendrites polimer
 • dendrokronológia
 • Denebola
 • denitrifikáció
 • denitrifikálás
 • Density-functional theory
 • denudáció
 • deon
 • depolarizáció
 • depolarizátor
 • depresszió (meteorológia)
 • Deprez-műszer
 • dér
 • derítés
 • derítőszerek
 • D-eritroaszkorbinsav
 • Déri Miksa
 • Déri-motor
 • dermedéspont
 • dermedéspont-csökkenés
 • Descartes, René
 • Desdemona
 • Despina
 • destruktív desztilláció
 • deszikkáns
 • deszorpció
 • desztilláció
 • desztillált víz
 • detailed balance
 • detektor
 • detergensek
 • determinisztikus elmélet
 • determinisztikus szuperrezolúció
 • detonátor
 • detoxikáció
 • deuteridek
 • deutérium
 • deutériumvegyület
 • deuteron
 • Devarda-ötvözet
 • devitrifikáció
 • devon
 • Dewar-palack
 • Dewar, Sir James
 • dexamfetamin
 • Dexedrin
 • dextrán
 • dextrin
 • dextro-forma
 • dezacetilezés
 • dezaktiválás
 • dezaminálás
 • dezoxidáció
 • dezoxidálás
 • 2-dezoxi-D-eritro-pentóz
 • dezoxiribóz
 • dezoxiribonukleázok
 • dezoxiribonukleinsav
 • D-fruktóz
 • DFT
 • D-galaktóz
 • D-glucitol
 • D-glükono-1,5-lakton
 • D-glükurono-3,6-lakton
 • D-glükóz
 • dia
 • diacetil
 • diacetil-dioxim
 • diafragma
 • diahívás
 • dialdehid
 • dialízis
 • diamágnesség
 • diamin
 • 2,4-diaminofenol
 • diammónium-foszfát
 • diamorfin
 • Diana sósborszesz
 • diaperl
 • diaporáma
 • diapozitív
 • diaszpor
 • diasztáz
 • diasztereomer
 • diatomaföld
 • diatómaföld
 • diatomit
 • diavetítő
 • 1,2-diazin
 • 1,3-diazin
 • 1,4-diazin
 • diazo-amido-benzol
 • 1,3-diazociklopentán-2,4-dién
 • diazocsoport
 • 1,3-diazol
 • diazóniumsók
 • diazóniumvegyületek
 • diazotálás
 • diazovegyületek
 • dibenzoil
 • dibenzo-piridin
 • dibenzo-4-piron
 • dibenzopirrol
 • diblokk-kopolimer
 • diborán
 • dibór-hexahidrid
 • dibór-trioxid
 • dibróm-etán
 • dibróm-metán
 • 1,2-didehidrobenzol
 • dicián
 • diciklo-pentadién
 • dickit
 • 7,8-didehidro-4,5-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6-ol
 • dielektrikum
 • dielektromos állandó
 • dielektromos polarizáció
 • Diels-Alder-reakció
 • Diels, Otto Paul Hermann
 • diének
 • dienofil
 • Diesel, Rudolph (Christian Carl)
 • dietamin
 • dietanolamin
 • dietil-amin
 • 2-dietilamino-N-2,6-dimetilfenil-acetamid
 • 1,4-dietilén-dioxid
 • 1,4-dietilén-oxid
 • dietiléter
 • dietil-paration
 • dietil-szulfid
 • Dieterici-egyenlet
 • difenil
 • difenil-amin
 • difenil-diazén
 • difenilén-imin
 • 1,2-difeniletán-1,2-dion
 • difenilglioxál
 • difenil-keton
 • difenil-metanon
 • difenil-származékok
 • 1,3-difeniltriazén
 • diferoil-metán
 • differenciál szkenning kalorimetria
 • differenciálmű
 • differenciális permeabilitás
 • differenciál termoanalizis
 • differenciálzár
 • differential scanning calorimetry
 • diffrakció
 • diffúz fény
 • diffúzió
 • diffúziólimitált aggregáció
 • diffúzió nélküli átalakulás
 • diffúziós grádiens
 • diffúziós horganyzás
 • diffúziós ködkamra
 • diffúziós szivattyú
 • diffúz kettősréteg
 • difoszfán
 • difoszfin
 • difoszfor-pentaoxid
 • digitalizáló
 • digitális-analóg átalakító
 • digitális átvitel
 • digitális integrált áramkör
 • digitális jel
 • digitális mérleg
 • digital video disc
 • digitális video diszk
 • diglicerid
 • 5-(2,4-diguanidino-3,5,6-trihidroxi-ciklohexoxi)- 4-[4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-metilamino-tetrahidropirán-2-il]-oxi-3-hidroxi-2-metil-tetrahidrofurán-3-karbaldehid
 • dihidrát
 • 1,2-dihidro-acenaftilén
 • 2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofurán-7-il-metilkarbamát
 • dihidrogén-szelenid
 • 2,3-dihidroxiborostyánkősav
 • N,N'-dihidroxi-2,3-butánediimin
 • 2,3-dihidroxibutándisav
 • 3,3-dihidroxi-beta,kappa-karotin-6-on
 • 3,4-dihidroxi-3-fenilakrilsav)
 • (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-propénsav
 • 1,2-dihidroxietil-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on
 • 3,4-dihidroxi-fahéjsav
 • (2R,3S)-2-(3,4-dihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-chromen-3,5,7-triol
 • (3S,11E)-14,16-dihidroxi-3-metil-3,4,5,6,9,10-hexahidro-1H-2-benzoxaciklotetradecin-1,7(8H)-dion
 • 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidin-2,4(1H,3H)-dion
 • 2,2-dihidroxiindán-1,3-dion
 • dihidro-2,5-dioxofurán
 • 3,3-dihidroxi-kappa,kappa-karotin-6,6-dion
 • dijód-metán
 • dikarbidok
 • dikalcium-citrát
 • dikálium-diszulfit
 • dikálium-monoszulfid
 • dikáium-szulfid
 • dikálium-tartrát
 • dikarbidok
 • dikarbonsavak
 • dikeményítő-foszfát
 • dikén-dibromid
 • dikén-diklorid
 • dikén(IV)sav
 • diketonok
 • 1,2-diketonok
 • 1,3-diketonok
 • 1,4-diketonok
 • diklóracetátok
 • diklórbenzol
 • 1,2-diklórbenzol
 • 1,3-diklórbenzol
 • 1,4-diklórbenzol
 • diklór-bután
 • 1,6-diklór-1,6-dideoxi-b-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-a-D-galaktopiranozid
 • diklór-difenil-triklór-etán
 • diklór-difluor-metán
 • diklórecetsav
 • diklór-etán
 • diklóretánsav
 • 2,4-diklór-fenoxiecetsav
 • diklór-metán
 • diklór-oxid
 • dikroizmus
 • dikromát (VI)
 • dilatáció
 • dilatációs hézag
 • dilatancia
 • dilatánsok
 • dilúciós hűtő
 • DLA
 • DMA
 • dimenzió
 • dimer
 • dimerizáció
 • {3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il}-dihidrogén-foszfát
 • dimetil-anilin
 • dimetil-benzol
 • 1,2-dimetil-benzol
 • 1,3-dimetil-benzol
 • 1,4-dimetil-benzol
 • dimetil-dikarbonát
 • dimetiléter
 • dimetil-fenol
 • dimetilformamid
 • dimetil-glioxim
 • dimetil-hidrazin
 • N,N-dimetilmetánamid
 • 2,2-dimetil-3-metilén-biciko[2.2.1]heptán
 • (1S,5S)-6,6-dimetil-2-metilénbiciklo[3.1.1]heptán
 • dimetil-nitrozamin
 • 3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol
 • 2,6-dimetil-2,7-oktadién-6-ol
 • (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[[2-(fenoxi)acetil]amino]-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-karboxilsav
 • dimetil-pirokarbonát
 • dimetil-polisziloxán
 • 3,7-dimetil-purin-2,6-dion
 • dimetil-szulfid
 • dimetil-szulfoxid
 • 4,7-dimetil-5,6,7,7a-tetrahidrociklopenta[c]pirán-1(4aH)-on
 • 4,7-dimetil-5,6,7,7a-tetrahidrociklopenta[c]pirán-1(4aH)-on
 • 7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridine-2,4-dion[1]
 • 3,7-dimetilxantin
 • DMF
 • dimorfia
 • dinamika
 • dinamika alaptörvénye
 • dinamikus egyensúly
 • dinamikus-fejhallgató
 • dinamikus felszín alatti vízkészlet
 • dinamikus mikrofon
 • dinamikus rendszer
 • dinamikus termomechanikai elemzés
 • dinamikus viszkozitás
 • dinamit
 • dinamó
 • dinamóacél
 • dinamóelv
 • dinamólemez
 • dinátrium-hidrogén-foszfát(V)
 • dinátrium-ortofoszfát)
 • dinátrium-szulfid
 • dinátrium-tartrát
 • dinátrium-tetraborát
 • dinátrium-tioszulfát
 • dinitro-benzol
 • dinátrium-citrát
 • dinátrium-4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-1-szulfonát
 • dinátrium-szulfit
 • dinitrofluorbenzol
 • dinitrogén-oxid
 • dinitrogén-tetroxid
 • dinox
 • dinukleotidok
 • dióda
 • diolefinek
 • diolok
 • Dione
 • dioptria
 • diorit
 • 1,2-dioxi-antrakinon
 • dioxi-benzolok
 • dioxin
 • dioxán
 • dipalmitil-tartrát
 • dipeptid
 • di-Pi-ciklopentadienil-vas(II)
 • dipiridil
 • dipoláris kötés
 • dipólus
 • dipól-dipól kölcsönhatás
 • dipólusmomentum
 • dipólusnyomaték
 • Dirac-állandó
 • Dirac, Paul Adrien Maurice
 • Dirac-egyenlet
 • diradikális
 • direkt befecskendezésű motor
 • direkt keringés
 • direkt mozgás
 • direkt potenciometria
 • direkt színezékek
 • DSC
 • disc drive
 • Discoverer
 • Discoverer 1
 • Discoverer-2
 • Discoverer-13
 • dissous-gáz
 • diszacharidok
 • diszilán
 • diszjunkt
 • diszjunkt dihalogenidek
 • diszjunkt glikolok
 • diszlokáció
 • diszlokációk csúszása
 • diszlokációk mászása
 • diszlokációreakciók
 • diszlokációsűrűség
 • diszlokáció vonala
 • diszpergálás
 • diszperzió
 • diszperz fázis
 • diszperziós erők
 • diszperziós közeg
 • diszperziós ötvözet
 • diszperziós színezékek
 • diszperz rendszer
 • diszproporcionálás
 • diszprózium / Dy
 • disszipáció
 • disszipatív rendszer
 • disszociáció
 • disszociációs nyomás
 • disztearil-tartrát
 • disztektikus keverék
 • 2,6-di-tercier-butil-4-metilfenol
 • diterpének
 • diterpenoidok
 • 5-[(3R)-1,2-ditiolán-3-il]pentánsav
 • ditionátok
 • ditionitok
 • ditionossav
 • ditionsav
 • divinil
 • divinilén-oxid
 • diwolfram-karbid
 • DIXI
 • dízelmotor
 • d-izomer
 • dl-izomer
 • D-L-szabály
 • DLVO elmélet
 • D-mannóz
 • DMD vetítő
 • DMDC
 • DMG
 • DMSO
 • DNS
 • DNS (hálózatok)
 • DNS-polimerázok
 • DNS-szekvenálás
 • dobfék
 • dobozkamera
 • Dobson-egység
 • Dobson-unit
 • dodecil-gallát
 • dodecilbenzol
 • dodecil-nátrium-szulfát
 • dodekánsav
 • Dolby Digital
 • dolerit
 • dolina
 • dolomit
 • dolomitos márga
 • domain
 • Domain Name System
 • domború lencsék
 • domborúan homorú lencsék
 • domború tükör
 • domborzat
 • domén
 • donor (kémia)
 • donor (fizika)
 • donoratom
 • dopamin
 • doppingszerek
 • Doppler, Christian
 • Doppler-csúszás
 • Doppler-effektus
 • Doppler-követés
 • Doppler-nyalábolás
 • Double Asteroid Redirection Test
 • Doudna, Jennifer Anne
 • Downs-cella
 • Downs-eljárás
 • dózis
 • dózisegyenérték
 • Döbereiner, Johann Wolfgang
 • dömöckölt acél
 • dörzsgyufa
 • drágakőtudomány
 • drágakövek
 • Dragon
 • drakonikus hónap
 • drávit
 • D-ribóz
 • driftmozgás
 • drog
 • drón
 • drót
 • drótkamra
 • DS1
 • DSC
 • DSLR
 • DSLM
 • DSN
 • DSSC
 • D-szorbit
 • DTA
 • DU
 • Dubhe
 • dublett
 • dubnium / Db
 • Dubochet, Jacques
 • dugattyú
 • dugattyús gőzgép
 • dugattyús kompresszorok
 • dugattyús légszivattyú
 • dúralumínium
 • duroplasztok
 • durranógáz
 • durvaszemcsés hamu
 • durvaszemcsés lapilli
 • durva zúzmara
 • dúsított urán
 • DVD
 • D2-vitamin
 • D3-vitamin
 • D-vitamin
 • D-xilóz
 • dye-sensitized solar cell
 • DYSC

  E, É

 • E-anyagok
 • Earnshaw-elv
 • Earnshaw-tétel
 • Eastman, George
 • Az élet elemei
 • EBL
 • ebonit
 • ebullioszkópia
 • ebulliszkópikus állandó
 • ecet-éter
 • ecetsav
 • ecetsav-anhidrid
 • ecetsavas amil
 • ecetsavasnátrium
 • ecetsav-metil-észter
 • ecetsav n-butil-észter
 • ecetsav-etenil-észter
 • ecetsav etil-észter
 • Echo-1
 • édesítők
 • édes olaj
 • édesvíz
 • ecetsavas erjedés
 • ecetsav-vinil-észter
 • édesvízi mészkő
 • édesvizi szennyezés
 • Edison-effektus
 • Edison-elem
 • Edison, Thomas (Alva)
 • editálás
 • EDTE
 • edzés
 • EEG
 • EEG-görbe
 • EELS
 • efemeris idő
 • (E)-3-fenil-2-propénal
 • effektív érték
 • effúzió
 • effuzív kitörés
 • égbolt
 • égetett gipsz
 • égetett mész
 • égetés
 • égés (kémia)
 • égésbiztosító
 • égésgátló
 • égéshő
 • égési hőmérséklet (rakétahajtómű)
 • égési sebesség (rakétahajtómű)
 • égéskésleltető
 • égéstermék
 • egészszám-szabály
 • éghajlat
 • éghajlat-alakító tényezők
 • éghajlati elemek
 • éghajlati övezetek
 • éghajlattan
 • éghető anyagok
 • éghető folyadékok
 • égi daru
 • égi Egyenlítő
 • égi mechanika
 • égi mechanikai paradoxon
 • égitest
 • éggömb
 • égtáj
 • egyatomos molekulák
 • egybázisos savak
 • egybázisú savak
 • egycellás zivatar
 • egyenáram
 • egyéb benzol homológok
 • egyéb zsírsav és diglicerin észterek
 • egy edényes szintézis
 • egyenáramú generátor
 • egyenáramú gép
 • egyenáramú hőcserélő
 • egyenáramú motor
 • egyenáramú szaggató
 • egyenérték
 • egyenértéksúly
 • egyenértékű A-hangnyomásszint
 • egyenértékű A-szint
 • egyenesfogazású fogaskerék
 • egyenfeszültség
 • egyenirányítás
 • egyenletes körmozgás
 • egyenletes mozgás
 • Egyenlítő
 • egyenlítői pálya
 • egyenlő arányok törvénye
 • egyensúly
 • egyensúlyi állandó
 • egyensúlyi állapot
 • egyensúlyi folyó
 • egyensúlyi reakciók
 • egyértékű alkoholok
 • egyértékű fenolok
 • egyértékű savak
 • egyesített gáztörvény
 • egyesülés
 • egyes vaku
 • egyetemes állandó
 • egyetemes gázállandó
 • egyfázisú rendszer
 • egyfogú ligandum
 • egyfokozatú dugattyús kompresszorok
 • egyhajlású kristályok
 • egykomponensű szilikongyanták
 • egykristály
 • egységesített tömegegység
 • egysejtűeredetű fehérjék
 • egyszerű köbös rács
 • egyszeres kötés
 • egyszerű cella
 • egyszerű cukrok
 • egyszerű éterek
 • egyszerű lejtők
 • egyszerű lipidek
 • egyszínű
 • egytengelyű kristály
 • egyutas egyenirányatás
 • együttállás
 • egzotikus atom
 • egzotikus bomlás
 • EHF
 • (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-énsav
 • Ehrenfest-osztályozás
 • EHT
 • e-hulladék
 • Eigen, Manfred
 • 5,8,11,14-eikozatetraenoik-sav
 • eikozapentaénsav
 • Einstein-A-koefficiens
 • Einstein, Albert
 • Einstein-B-koefficiens
 • Einstein-egyenlet
 • Einstein-eltolódás
 • einsteinium / Es
 • Einstein-koefficiensek
 • Einstein-Smoluchowski-egyenlet
 • Einstein specifikus hő elmélete
 • E izomer
 • ejektor
 • éjféli nap
 • ejtőernyő
 • ejtő kovácsolás
 • ék
 • Ekeberg, Anders Gustaf
 • EKG
 • EKG-görbe
 • Ekimov, Alexey Ivanovich
 • ekliptika
 • ekliptika hajlásszöge
 • eklogit
 • ékszerész csiszolópor
 • ékszíj
 • ekvátor
 • ekvatoriális csillagászati koordináta-rendszer
 • ekvatoriális kötés
 • ekvatoriális pálya
 • ekvimoláris
 • ekvimolekuláris
 • ekvinokcium
 • ekvivalenciapont
 • ekvivalens súly
 • elágazó vegyületek
 • elágaztatás
 • elaidinsav
 • Elara
 • elasztán
 • elaszticitás
 • elasztikus anyag
 • elasztin
 • elasztomer
 • elasztomer szálak
 • éldiszlokáció
 • Electric Unmanned Aerial Vehicle
 • electric vertical take-off and landing
 • electron energy loss spectroscopy
 • Electronic Stability Program
 • elegy
 • elegyfém
 • elegykristály
 • elegyszabály
 • elektret
 • elektret mikrofon
 • elektroakusztika
 • elektroanalitika
 • elektrociklusos reakció
 • elektród
 • elektród (félcella)
 • elektrodialízis
 • elektrodinamika
 • elektródpotenciál
 • elektroenkefalogram
 • elektroenkefalográfia
 • elektrofil
 • elektrofil addíció
 • elektrofil reakció
 • elektrofil szubsztitúció
 • elektroforézis
 • elektrogyenge kölcsönhatás
 • elektrokardiogram
 • elektrokardiográfia
 • elektrokémia
 • elektrokémiai cella
 • elektrokémiai egyenérték
 • elektrokémiai feszültségi sor
 • elektrokémiai sor
 • elektrokémiai folyamat
 • elektrokémiai rendszer
 • elektrokinetikus potenciál
 • elektrokromatográfia
 • elektrolit
 • elektrolitikus bevonat
 • elektrolitikus elválasztás
 • elektrolitikus fémek
 • relektrolitikus korrózió
 • elektrolitikus lerakódás
 • elektrolit-kondenzátorok
 • elektrolitos disszociáció
 • elektrolitos tisztítás
 • elektrolizáló cella
 • elektrolízis
 • elektrolumineszcencia
 • elektrolumineszcens vezeték
 • elektromágnes
 • elektromágneses ágyú
 • elektromágneses-fejhallgató
 • elektromágneses hullám
 • elektromágneses indukció
 • elektromágneses jelenségek
 • elektromágneses mező
 • elektromágneses nyomaték
 • elektromágneses pumpa
 • elektromágneses spektrum
 • elektromágneses tér
 • elektromágneses sugárzás
 • elektrometallurgia
 • elektromos állandó
 • elektromos áram
 • elektromos áram előállítása
 • elektromos áram hatásai
 • elektromos áramsűrűség
 • elektromos áram továbbítása
 • elektromos autók
 • elektromos csengő
 • elektromos dipólus
 • elektromos ellenállás
 • elektromos feszültség
 • elektromos függőleges fel- és leszálló eszköz
 • elektromos hajtóművek
 • elektromos írógép
 • elektromos ív
 • elektromos kettősréteg
 • elektromos kisülés
 • elektromos mező
 • elektromos mobilitás
 • elektromos potenciálkülönbség
 • elektromosság
 • elektromosságtan
 • elektromos szigetelő
 • elektromos szikra
 • elektromos teljesítmény
 • elektromos tér
 • elektromos térerősség
 • elektromos töltés
 • elektromos töltésmegoszlás
 • elektromos töltésmegosztás
 • elektromos vezetés
 • elektromos vezetőképesség
 • elektromotoros erő
 • elektron
 • elektronaffinitás
 • elektronágyú
 • elektronáram
 • elektron atomi pályája
 • elektronbefogás
 • elektroncső
 • elektrondiffrakció
 • elektronhatások
 • elektropozitív
 • elektronegativitás
 • elektron energiveszteség spektroszkópia
 • elektrongáz
 • elektronhéjak
 • elektronika
 • elektronikus fényképezés
 • elektronikus filmkészítés
 • elektronikus hangszer
 • elektronikus hatás
 • elektronikus írógép
 • elektronikus menetstabilizáló rendszer
 • elektronikus vágás
 • elektron kriomikroszkópia
 • elektronmikroszkóp
 • elektronneutrínó
 • elektronoptika
 • elektronpálya hibridizáció
 • elektron paramágneses rezonancia
 • elektronspin-rezonancia
 • elektronsűrűség
 • elektrontaszító csoportok
 • elektrontranszportlánc
 • elektron-visszatartó csoportok
 • elektronvolt
 • elektronpályák
 • elektronspin-rezonancia
 • elektronszállító rendszer
 • elektrontranszfer
 • elektrontranszfer reakciók
 • elektrooptikai hatások
 • elektropozitív
 • elektroszkóp
 • elektrosztatika
 • elektroszmog
 • elektrosztatikus feltöltődés
 • elektrosztatikus generátor
 • elektrosztatikus keverékszétválasztás
 • elektrosztatikus porleválasztás
 • elektrosztrikció
 • elektrotechnika
 • elektrotermia
 • elektrum
 • élelmi rostok
 • élelmiszerek
 • élelmiszer adalékok
 • elem (galván)
 • elem (kémiai)
 • elemek eredete
 • elemi cella
 • elemi elektromos töltés
 • elemi konvekció
 • elemi reakció
 • elemi részecskék
 • elemiszál
 • élénkítő
 • élességállítás
 • élesztők
 • eleveniszapos eljárás
 • Eley-Rideal mechanizmus
 • ELF
 • elfolyósodás
 • elfolyósodó nedvszívó anyagok
 • elhajlás
 • ELI
 • elimináció
 • eliminációs reakció
 • Elinvar
 • ellenállás
 • ellenállásfűtés
 • ellenállás-hegesztés
 • ellenállás-ponthegeszté
 • ellenállás-vonalhegesztés
 • ellenállásmérő
 • ellenálló véletlen hozzáférésű memória
 • ellenáramú hőcserélő
 • ellencsóva
 • Ellingham-diagram
 • elliptikus galaxis
 • elmélet
 • elméleti asztrofizika
 • Elméleti és Alkalmazott Fizika Nemzetközi Uniója
 • Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója
 • elméleti földalak
 • elméleti kvantumkémia
 • Elnath
 • elnyelési tényező
 • elnyelési színkép
 • elnyelt dózis
 • elongáció (csillagászat)
 • elongáció (fehérjeszintézisben)
 • elongációs faktor
 • eloszlásfüggvény
 • előanyag
 • élő automaták
 • előhívás
 • előidő
 • élőlények fizikája
 • élőlények kémiája
 • előrengés
 • eloxálás
 • előfeszített vasbeton
 • előfordulás
 • elrepülési pálya
 • elsődleges energiaforrások
 • elsődleges kozmikus sugarak
 • elsődleges kúszás
 • elsődleges szerkezet (fehérjék)
 • elsőfajú szupravezető
 • első Hohenberg-Kohn-tétel
 • első ionizációs potenciál
 • első kozmikus sebesség
 • elsőrendű fázisátmenet
 • elsőrendű reakciók
 • elsőrendű szénatom
 • elsősegély-takaró
 • elszappanosítás
 • elszenesítés
 • eltolódási szabály
 • eltűrhető napi beviteli szint
 • eluátum
 • elúció
 • eluens
 • elutriáció
 • elválasztó anyag
 • elves
 • EL vezeték
 • élvezetkémia
 • elviselhető napi beviteli szint
 • elvonás
 • EL wire
 • elzáró
 • Embden-Meyerhof-reakció
 • e.m.e.
 • emelők
 • emelőszabály
 • emelt köd
 • EMF
 • emisszió
 • emittált földsugárzás
 • emitter
 • emlékező ellenállás
 • emulgeálószerek
 • emulzió
 • enantiomer
 • enantiomorfia
 • enantiomorfok
 • enantioszelektív katalizátor
 • enantioszelektív katalízis
 • enantiotrópia
 • enargit
 • Enceladus
 • Encke, Johann Franz
 • Encke-üstökös
 • endocelluláz
 • endogén allergének
 • endogén erők
 • endogén folyamatok
 • endonukleázok
 • endopeptidázok
 • endoszkópia
 • endoterm
 • endotoxinok
 • energetika
 • energia
 • Energija-1
 • energiaátalakító
 • energiaelnyelő karosszériaelemek
 • energiaforrás
 • energiahordozó
 • energiaitalok kémiája
 • energia mértékegységek átváltása
 • energianövények
 • energiamegmaradás törvénye
 • energiasávok
 • energiaszintek
 • energiaszóródás
 • energiatárolás
 • energiatörténet
 • endelit
 • Engel és Precht eljárás
 • Englert, François
 • enol forma
 • entalpia
 • entrópia
 • Enyergija hordozórakéta
 • enzim
 • enzim inhibíció
 • enzimkinetika
 • enzimmérnökség
 • eocén
 • eolikus erózió
 • eozin-máz
 • Eötvös-inga
 • Eötvös Lóránd
 • EPA
 • epesavak
 • epikatechin
 • epicentrum
 • epidiaszkóp
 • epidot
 • epikontinentális tenger
 • Epimetheus
 • epipelágikus zóna
 • episzkóp
 • építkezés fizikája
 • építkezés kémiája
 • építőanyagipar
 • EPO
 • epocha
 • 1,4-epoxi-1,3-butadién
 • epoxidáció
 • epoxidok
 • 5R,6S,9R,13S,14R)-4,5-epoxi-N-metilmorfin-7-en-3,6-diol
 • epoxigyanta
 • epsomit
 • epsom só
 • EPR
 • épületakusztika
 • épületgépészet
 • épülethangtan
 • ér
 • éra
 • Eratosthenes
 • erbium / Er
 • érc
 • ércelőkészítés
 • érctelér
 • Erdey-Grúz Tibor
 • Erdey László
 • ergokalciferol
 • ergometrin
 • ergonovin
 • ergoszterin
 • ergotamin
 • E-réteg
 • érintkezési mérgek
 • Erinome
 • érintésvédelem
 • érintkezési potenciál
 • érintő
 • eriokalcit
 • eritro-pentulóz
 • eritrozin
 • erjedés
 • Erlenmeyer, Emil
 • Erlenmeyer-szabály
 • Ernst, Richard Robert
 • erózió
 • erő
 • erőátvitel
 • erőforrás-kutató műhold
 • erőgép
 • erőhatások függetlenségének elve
 • erő mértékegységek átváltása
 • erőmű
 • erőpár
 • erőrészecskék
 • erősáramú elektronika
 • erősáramú technika
 • erősáramú technikai olvadóbiztosító
 • erősítő
 • erős kölcsönhatás
 • erős magerő
 • erős nukleáris erő
 • erős sav
 • erőtér
 • Ertl, Gerhard
 • erupció
 • eruptív kőzetek
 • érzékelés
 • érzékelő
 • érzékenység
 • erythropoietin
 • ESA
 • Esaki dióda
 • Esaki, Leo
 • eseményhorizont
 • Eseményhorizont Teleszkóp
 • eső
 • esőfelhő
 • esőrétegfelhő
 • esősáv
 • ESL
 • ESP
 • ESR
 • Esthajnalcsillag
 • Észak-Atlanti áramlás
 • észak
 • északi fény
 • északi hideg övezet
 • északi mágneses pólus
 • északi mérsékelt övezet
 • északi pólus
 • északi-sark
 • északi sarkkör
 • északi szélesség
 • északkelet
 • északnyugat
 • észlelés
 • észter
 • esztergagépek
 • esztergálás
 • (E)-sztilbén
 • esszenciális aminosavak
 • esszenciális elemek
 • esszenciális zsírsavak
 • etalon
 • etanal
 • etán
 • etánamin
 • etán-1,2-diol
 • etán-1,2-dion
 • etándial
 • etándisav
 • etándikarbonsav
 • etánnitril
 • etanoil-
 • etanoil-klorid
 • etanol
 • etanolamin
 • etánsav
 • etánsav-anhidrid
 • ETC
 • éter
 • etén
 • 2-etenil-4-azabiciklo[2.2.2]okt-5-il-6-metoxikinolin-4-il-metanol
 • etenil-etanoát
 • etenon
 • ETI
 • etil-
 • etil-acetát
 • etill-alkohol
 • etil-amin
 • etil-benzoát
 • etil-cianoakrilát
 • etilcsoport
 • etilecetsav
 • etiléter
 • etil-klorid
 • etilén
 • etilén-bromid
 • etilén-klorid
 • etilidén-klorid
 • etilén-diamin-tetraecetsav
 • etilén-glikol
 • 1,8-etilén-naftilén
 • etilén-oxid
 • etil-merkaptán
 • etil-metil-amin
 • etil-metil-keton
 • etin
 • etoxi-etán
 • Euanthe
 • E-UAV
 • Euchema alga
 • Euclid űrtávcső
 • eugenol
 • eukaliptol
 • Eukelade
 • Euler-Chelpin, Hans Karl August Simon von
 • Eunomia
 • Euporie
 • Eurydome
 • Europa
 • Európai Nukleáris Kutatási Szervezet
 • Europa-kisbolygó
 • Európa közepe
 • európium / Eu
 • eutektidos átalakulás
 • eutektikum
 • eutektikus fázisátalakulás
 • eutektikus hőmérséklet
 • eutektikus ötvözet
 • eutektikus pont
 • eutektikus rendszer
 • eutektoid
 • EUV
 • év
 • evaporitok
 • Event Horizon Telescope
 • évi aberráció
 • évi aberrációs állandó
 • EVIL
 • E-vitamin
 • eVTOL
 • exa
 • Excel
 • excenter
 • excenterrúd
 • excentricitás
 • exciton
 • exobolygó
 • exbolygó áthaladást vizsgáló műhold
 • exobolygókutató műhold (CHEOPS)
 • exocelluláz
 • exogén erők
 • exon
 • exonukleázok
 • exoszféra
 • exogén allergének
 • ExoMars
 • exopeptidázok
 • exoterm
 • Explorer-1
 • explozív kitörés
 • exponálási idő
 • expozíció
 • expozíciós beállítások
 • expozíciós idő
 • Extasy
 • Extended Shelf Life
 • extenzív mennyiség
 • extenzív változó
 • extinkció
 • extragalactic background light
 • extragalaktikus háttérfény
 • extragalaxis
 • extrahálás
 • Extra High Frequency
 • extrakció
 • extrapoláció
 • Extraterrestrial Civilization
 • Extraterrestrial Intelligence
 • Extreme Light Infrastructure
 • extremofil élőlények
 • extrém ultraibolya sugárzás
 • extrinsic
 • extrinsic félvezető
 • extrudálás
 • E-Z konvenció
 • ezüst / Ag
 • ezüstacél
 • ezüstamalgám
 • ezüst-bromid
 • ezüst-cink akkumulátor
 • ezüst-fluorid
 • ezüst-halogenidek
 • ezüst-jodid
 • ezüst-klorid
 • ezüst-monofluorid
 • ezüst-nitrát
 • ezüst(I)-oxid
 • ezüstnyersvas
 • ezüst-tellurid
 • ezüst-szulfid
 • ezüst(I)-szulfid

  F

 • fabakelit
 • FAB tömegspektroszkópia
 • fac-izomer
 • facukor (szőlőcukor)
 • facukor (xilóz)
 • FAD
 • FADH2
 • fading
 • faecet
 • faéter
 • fagyálló
 • fagyás
 • fagyásgátló
 • fagyáspont
 • fagyáspontcsökkenés
 • fagyasztva szárítás
 • fagyék
 • faggyú
 • faggyú olaj
 • fagyhatár
 • fagyikészítés
 • fagyott eső
 • fahéjaldehid
 • fahéjalkohol
 • fahéjsav
 • Fahrenheit, Daniel Gabriel
 • Fahrenheit-hőmérséklet
 • Fajans-szabályok
 • Fajans, Kasimir
 • fajansz
 • fajhő
 • fajhők aránya
 • fajlagos aktivitás
 • fajlagos égéshő
 • fajlagos ellenállás
 • fajlagos felület
 • fajlagos forgatóképesség
 • fajlagos forráshő
 • fajlagos nedvesség
 • fajlagos olvadáshő
 • fajlagos párolgáshő
 • fajlagos rövidülés
 • fajlagos térfogat
 • fajlagos tolóerő
 • fajlagos veszteség
 • fajsúly
 • fajsúly mértékegységek átváltása
 • fajtérfogat
 • faktorszám
 • Falcon 9
 • Falcon 9-R
 • Falcon Heavy
 • falepárlás
 • falloidin
 • falsalétrom
 • faktisz
 • fanerozoikum
 • fa pácolása
 • fáradásos törés
 • faraday
 • Faraday-állandó
 • Faraday-effektus
 • Faraday, Michael
 • Faraday-rotáció
 • Faraday törvényei
 • fáradtolaj
 • farkasnyélkő
 • farkastajtékja-kő
 • farkasszemkő
 • farnezol
 • farostlemez
 • fasebkezelő szerek
 • fast breeder reactor
 • Fast Radio Burst
 • FAST rádiótávcső
 • faszesz
 • faszén
 • fata morgana
 • fátyolfelhő
 • fayalit
 • fayance
 • fazékvasmag
 • fázis
 • fázisátalakulás
 • fázisceruza
 • fázisdiagram
 • fázisfeszültség
 • fáziskereső
 • fázisszabály
 • fázistér
 • fázisváltó anyag
 • fázisvezeték
 • FBR
 • FC-143
 • FCW
 • FDG
 • fedési kettőscsillag
 • fedőállás
 • fedőpor
 • feedback
 • feedback inhibíció
 • feedback-mechanizmus
 • fegyverek fizikája
 • fegyverek kémiája
 • fegyverzet
 • fehér antimon
 • fehérarany
 • fehérárú
 • fehér arzén
 • fehér arzénikum
 • fehér azbeszt
 • fehérbádog
 • fehér csillám
 • fehér éjszakák
 • fehérfém
 • fehér foszfor
 • fehérgálic
 • fehérítés
 • fehérje
 • fehérje alapú műanyagok
 • fehérjebontás
 • fehérjebontó enzim
 • fehérjeszintézis
 • fehérkő
 • fehér nyersvas
 • fehér ólom
 • fehér ólomérc
 • fehér röntgensugárzás
 • fehér törpecsillag
 • fehérzaj
 • fehér
 • Fehling-oldat
 • Fehling-próba
 • fejhallgató
 • Fejlett technikai civilizáció
 • Fejlett Technológia-Demonstrátor >
 • fék
 • fékernyő
 • fekete-borostyánkő
 • fekete-fehér papírkép
 • fekete foszfor
 • feketeföld
 • fekete homok
 • feketekőszén
 • fekete lőpor
 • fekete lyuk
 • fekete ólom
 • feketeréz
 • fekete rothadás
 • fekete termékek
 • feketetest
 • fekete törpe
 • fékezési sugárzás
 • fékezőrakéta
 • feketetest-sugárzás
 • fékfolyadék
 • fékolaj
 • félacetál
 • félaxiális átömlésű örvényszivattyú
 • felbontóképesség
 • félcella
 • féldrágakövek
 • felesleg töltéshordozó
 • felezési idő
 • felezési rétegvastagság
 • felezési vastagság
 • feloldóképesség
 • felfedezések
 • felhajtóerő
 • felhalmozódási szint
 • felharmonikus
 • félhold
 • felhő
 • felhőelem
 • felhőmagasság-jelző
 • féligáteresztő hártya
 • félig empírikus számítások
 • félig klasszikus közelítés
 • fellandrén
 • fellobbanó csillagszerű objektum
 • fél-passzív RFID
 • felpezsgés
 • felső együttállás
 • felső inverzió
 • felső kritikus térerősség
 • felső kulmináció
 • felső határfrekvencia
 • felsőlégkör
 • felső robbanási határkoncentráció
 • felsőszakasz jellegű folyó
 • felszálló csomó
 • félszék konformáció
 • félszendvics
 • félsziget
 • felszínalakzattan
 • felszín alatti víz
 • felszín alatti vízkészlet
 • feltekeredés
 • feltételezések
 • feltöltő folyó
 • felületaktív anyagok
 • felületfizika
 • felületi aktivitás
 • felületi feszültség
 • felületi film
 • felületi koncentráció
 • felületi korrózió
 • felületi töltéssűrűség
 • felületi vezetés
 • felületkémia
 • felületszerű hibák
 • felvevőfej
 • félvezető
 • félvezető dióda
 • félvezető lézer
 • félvezető nanokristály
 • FEM
 • fémek
 • fémek feszültségi sora
 • fémek kifáradása
 • fémes kristály
 • fémes rács
 • fémes sugár
 • fémfólia
 • fémgőzlámpa
 • fémhalogén lámpa
 • fémhamu
 • fém-hidridek
 • fém-kelát
 • fémkerámia
 • fémkohászat
 • fémkomplex színezékek
 • fém-kristály
 • fémlágyítás
 • fémmágneses anyagok
 • fémorganikus vázszerkezetek
 • fémorganikus vegyületek
 • fémtan
 • femto
 • femtokémia
 • femto műhold
 • fémüveg
 • fémzsugorítás
 • fenakit
 • fenantrén
 • fenil-
 • fenilakrilsav
 • fenil-alanin
 • fenilallil-alkohol
 • fenil-amin
 • 2-fenil-1-aminoetán
 • 1-fenil-2-aminopropán
 • fenil-ion
 • fenil-benzoát
 • 2-fenil-benzopirán
 • fenilcsoport
 • fenilgyök
 • feniletén
 • fenil-etilalkohol
 • fenil-etil-amin
 • fenil-glikolsav
 • fenilhidrazin
 • fenilkarbinol
 • fenil-karboxamid
 • fenil-keton
 • fenil-klorid
 • fenilmetanal
 • fenilmetanol
 • fenil-metilamin
 • fenilmetilén-csoport
 • 1-fenilpropán-2-amin
 • 3-fenil-2-propén-1-ol
 • 3-fenilpropénsav
 • Fenn, John Bennett
 • fennsík
 • fenntartható földgáz
 • fenol
 • fenol-formaldehid-gyanták
 • fenolftalein
 • fenol-karbonsavak
 • fenolsavak
 • fenoplasztok
 • fenoxiecetsav
 • fenoxigyanták
 • fenoxisav-származékok
 • fény
 • fényáram
 • fénycserzés
 • fénycső
 • fénydióda
 • fényelhajlás
 • fényelektromos cella
 • fényelektromos csatoló
 • fényelektromos érzékelő
 • fényelektromos hatás
 • fényelektromos sokszorozó
 • fényelem
 • fényerő
 • fényesség
 • fényérzékelés
 • fényérzékeny anyagok
 • fényérzékeny dióda
 • fényérzékeny félvezetők
 • fényérzékeny tranzisztor
 • fényérzékeny tirisztor
 • fényév
 • fényezőanyagok
 • fényforrás
 • fényforrás metaméria
 • fénygyengülés
 • fényhasznosítás
 • fénykábel
 • fénykeltés
 • fénykép
 • fényképészeti nagyító
 • fényképezés
 • fényképezőgép
 • fénykvantum
 • fénymásolás
 • fénymásoló
 • fénymérő
 • fény polarizáció
 • fényrend
 • fényre sötétedő lencse
 • fényre sötétedő szemüveg
 • fényszórás
 • fényszóródás
 • fénytan
 • fénytörés
 • fényvisszaverődés
 • fény-nyomás
 • fénypor
 • fénysebesség
 • fényszennyezés
 • fényudvar
 • fényvédő anyagok
 • ferdefogazású fogaskerék
 • féregjáratok
 • férfi nemi hormonok
 • Feringa, Bernard Lucas
 • Fermat-elv
 • Fermat, Pierre de
 • fermentálás
 • fermi
 • Fermi, Enrico
 • Fermi-Dirac-statisztika
 • fermionok
 • Fermi-szint
 • fermium / Fm
 • feromonok
 • ferrát
 • ferricianid
 • ferrimágnesség
 • ferrit
 • ferrit antenna
 • ferri-klorid
 • ferri-szulfát
 • ferri-vegyületek
 • ferrobór
 • ferrocén
 • ferrocianid
 • ferroelektromos anyagok
 • ferroelektromosság
 • ferro-klorid
 • ferromágneses anyagok
 • ferromágneses ásványok
 • ferromágnesség
 • ferromangán
 • ferromangán rög
 • ferroötvözet
 • ferro-szulfát
 • ferro-vegyületek
 • ferrum
 • Fert, Albert
 • fertőtlenítőszerek
 • ferulsav
 • ferulasav
 • festék
 • festékérzékenyített napelem cella
 • festékföld
 • festéklézer
 • festőanyag
 • feszített beton
 • feszültség (elektromos)
 • feszültség (mechanikai)
 • feszültséggenerátor
 • feszültségmentesítő hőkezelés
 • feszültségmentesítő izzítás
 • feszültségmérő
 • FET
 • Feynman, Richard
 • Feynman-diagramok
 • FFP1
 • FFP2
 • FFP3
 • FFP védelmi osztályok
 • Fiastyúk
 • fibroin
 • I. Fick-egyenlet
 • II. Fick-egyenlet
 • Field Effect Transistor
 • Field Emission Microscopy
 • Field Ion Microscope
 • filament
 • filc
 • fillokinon
 • film
 • filmbepárló
 • filmbevonat
 • filmdoziméter
 • filmhártya
 • filmnyomás
 • filmszalag
 • filmtekercs
 • filodién
 • filter
 • FIM
 • finombiztosíték
 • finomítás
 • finomítói gáz
 • finomszemcsés hamu
 • finomszemcsés lapilli
 • finomszerkezet
 • finom vegyszerek
 • firn
 • firnisz
 • first aid blanket
 • Fischer, Ernst Otto
 • Fischer-féle vetület
 • Fischer, Hans
 • Fischer, Hermann Emil
 • Fischer-Tropsch szintézis
 • fisszió
 • Fitch, Val Logsdon
 • fitohormonok)
 • fitokemikáliák
 • fitokróm
 • fitol
 • fitoösztrogének
 • fitoszterinek
 • fitterarany
 • Fitting reakció
 • Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope
 • fizika
 • fizikai állandó
 • fizikai alapállandók
 • fizikai földalak
 • fizikai kémia
 • fizikai mállás
 • fizikai mező
 • fizikai normálállapot
 • fizikai optika
 • fizikai száradás
 • fiziszorpció
 • fixálás
 • fixirsó
 • fjord
 • flagpole kötés
 • Flammarion, Camille
 • flash fotolízis (vakufotolízis)
 • flavin-adenin-dinukleotid
 • flavon
 • flavonoidok
 • flavoprotein
 • flavoxantin
 • Fleming, John Ambrose
 • Fleming, Sir Alexander
 • fler
 • fler csillagok
 • flerovium / Fl
 • flexonyomtatás
 • flip-flop
 • flogisztonelmélet
 • flokkuláció
 • flokkulum
 • floppy
 • flops
 • Florey, Howard Walter
 • Flory, Paul John
 • flotáció
 • flotálás
 • flotáló eljárás
 • fluid
 • fluid ágy
 • fluidika
 • fluiditás
 • fluidizáció
 • fluidum-bányászat
 • fluktuáció-disszipáció tétel
 • fluktuációs fitmodell
 • fluor / F
 • fluorapatit
 • 1-fluor-2,4-dinitro-benzol
 • fluoreszcein
 • fluoreszcencia
 • fluor-foszgén
 • fluorid
 • fluoridation
 • fluorination
 • fluorit
 • fluor-karbonok
 • fluor-monoxid
 • fluoro-deoxi-glükóz
 • fluorozás (fluoridation, fluorination)
 • fluorozott szénhidrogének
 • fluxionális molekula
 • fluxus
 • FM
 • F-n-oktánsav
 • fogaskerekek
 • fogaskerékhajtás
 • fogaslécek
 • fogyasztásmérő
 • fogyasztó (elektromosság)
 • fojtógáz
 • fojtólég
 • fojtótekercs
 • fok
 • fokozatkapcsoló
 • fokozott sugárhatású fegyver
 • fókusz
 • fókusztávolság
 • folding
 • fólia
 • Folidol
 • folsav
 • folttisztítás
 • folyadék extrakció
 • folyadékkristályok
 • folyadékkristályos hőmérő
 • folyadékkristályos képernyő
 • folyadékkristályos kijelző
 • folyadékkromatográfia
 • folyadékok
 • folyadékok mechanikája
 • folyam
 • folyami kavics
 • folyáshatár
 • folyékony
 • folyékony anyagok
 • folyékony hajtóanyag
 • folyékony hajtóanyagú rakétahajtómű
 • folyékony halmazállapotú csapadékok
 • folyékonykatódos lítium akkumulátorok
 • folyékonyság
 • folyékony tüzelőanyagok
 • folyékony zúzmara
 • folyó
 • folyórendszer
 • folypát
 • folysav
 • folytonos emissziós színkép
 • folytonos röntgensugárzás
 • folytonosság törvénye
 • folytonos színkép
 • fon
 • fonalas műanyagok
 • foncsor
 • fonográf
 • fonolit
 • fonon
 • Food Red 3
 • fordított előhívás
 • fordított ozmózis
 • fordított rétegződés
 • fordulatszámmérő
 • forgácslap
 • forgács nélküli megmunkálás
 • forgácsolószerszám
 • forgatónyomaték
 • forgattyúcsap
 • forgattyúkar
 • forgattyús hajtómű
 • forgattyús mechanizmus
 • forgattyús tengely
 • forgódobod légszivattyú
 • forgódugattyús kompresszorok
 • forgórész
 • forgószárnyas légijármű
 • forgószárnyas repülőgép
 • forgótekercses műszer
 • formaldehid
 • formánsok
 • formátok
 • formiátok
 • forralóvizes atomreaktor
 • forrasztás
 • forrasztóanyag
 • forrasztóón
 • forrás
 • forráshő
 • forráspont
 • forráspont-emelkedés
 • forráspont-emelkedés törvénye
 • forrkő
 • forró góc
 • forró pont
 • forsterit li>forward collision warning
 • FOS
 • foszfatált dikeményítő-foszfát
 • foszfatázok
 • foszfát
 • foszfatidilkolin
 • foszfatidil-szerin
 • foszfidok
 • foszfin
 • 3-foszfoglicerinsav
 • foszfolipidek
 • 1,5-Di-O-foszfono-D-ribulóz
 • foszfoproteidek
 • foszfor / P
 • foszfor(III)-klorid
 • foszfor(V)-klorid
 • foszfor(V)-oxid
 • foszforbronz
 • foszforeszcencia
 • foszforeszkálás
 • foszfor-hidrogén
 • foszforiláció
 • 4-foszforiloxi-N,N-dimetil-triptamin
 • 4-foszforil-oxi-N-metil-triptamin
 • foszforit
 • foszfor-pentaklorid
 • foszfor-pentoxid
 • foszforsav
 • foszforsavanhidrid
 • foszforsav-észterek
 • foszfor-triklorid
 • foszfotranszferázok
 • foszgén
 • fosszília
 • fosszilis tüzelőanyagok
 • fotino
 • fotoaktivált lokalizációs mikroszkópia
 • fotoáram
 • fotoátalakító
 • fotocella
 • fotodióda
 • fotoeffektus
 • fotoelasztikusság
 • fotoelektromos füstérzékelő
 • fotoelektromos koloriméter
 • fotoelektromos sokszorozó
 • fotoelektron spektromikroszkópia)
 • fotoelektron spektroszkópia
 • fotoellenállás
 • fotoemissziós spektroszkópia
 • fotogrammetria
 • fotoionizáció
 • fotokémia
 • fotokémiai szmog
 • fotokromatikus lencse
 • fotolízis
 • fotolumineszcencia
 • fotometria
 • foton
 • fotomechanikus reprodukció
 • fotonyerspapír
 • fotópapír
 • fotopolimer klisé
 • fotoredox katalízis
 • fotoszféra
 • fotoszintetikus szénredukciós ciklus
 • fotoszintézis
 • fototirisztor
 • fototranzisztor
 • fotovoltaikus hatás
 • fotózás fizikai alapelvei
 • fotózás kémiai alapelvei
 • fotózástörténet
 • Fourier, Jean Baptiste Joseph
 • Foucault, Jean Bernard Léon
 • Foucault-áramok
 • Foucault-inga
 • Fowler, William Alfred
 • fő égtáj
 • főfázis
 • főidő
 • főkvantumszám
 • Föld
 • földelés
 • földgáz
 • földi áramok
 • földi légkör
 • földi pályán belül keringő objektum
 • földkéreg
 • földkéreg-szerkezettan
 • földköpeny
 • földközeli aszteroidák
 • földközeli objektum
 • földközelpont
 • földközi-tengeri éghajlat
 • földmag
 • földmágneses tér
 • földmérési alappont
 • Földön kívüli civilizáció
 • Földön kívüli intelligencia
 • földpátok
 • földpátpótlók
 • földradar
 • földrajzi fokhálózat
 • földrajzi hosszúság
 • Földrajzi Információs Rendszer
 • földrajzi pólusok
 • földrajzi szélesség
 • földrengés
 • földrész
 • földsúroló objektum
 • földszerkezettan
 • földtan
 • földtani erők
 • földtani hőmérő
 • földtani kormeghatározás
 • földtávolpont
 • Föld típusú bolygók
 • földtörténeti korbeosztás
 • földtörténeti óidő
 • földtudományok
 • Földünk adatai - kicsit szemléletesebben
 • főn
 • főnfal
 • főnfelhők
 • főrengés
 • főzés
 • FPALM
 • frakció
 • frakcionálás
 • frakcionáló oszlop
 • frakcionált desztilláció
 • fraktál
 • fraktálgeometria
 • frame
 • francium / Fr
 • Frank, Ilja Mihajlovics
 • Frank, Ilya Mikhailovich
 • Franck, James
 • Frank, Joachim
 • Franklin, Benjamin
 • franklinit
 • Fraunhofer-féle vonalak
 • Fraunhofer, Joseph
 • Fraunhofer vonalak
 • FRB
 • frekvencia
 • frekvenciaátalakító
 • frekvenciamoduláció
 • frekvenciaszűrő
 • Frenkel-hiba
 • freon 12
 • freonok
 • Fresnel, Augustin Jean
 • Fresnel-lencse
 • FRH
 • Friedel-Crafts-reakció
 • Friedman, Jerome Isaac
 • front (időjárás)
 • frontális emelés
 • frontális inverzió
 • front köd
 • frontális köd
 • frontzivatar
 • fröccsöntés
 • fröccssajtolás
 • frukto-oligoszacharidok
 • ftálimid
 • ftálsav
 • Fukui, Kenichi
 • fullerének
 • fulminát
 • fulvolsav
 • fumarola
 • fumársav
 • fungicidek
 • fungisztatikus szerek
 • funkciós csoport
 • furán
 • furán-aldehid
 • furanokumarinok
 • furfurol
 • furokumarinok
 • fúrólyuk
 • fúrólyukakkal történő kitermelés
 • fúrt kút
 • Furud
 • futóhomok
 • fúvásos alakítás
 • fúvók
 • fúvóka
 • Fúvós hangszerek
 • függő cseppkövek
 • függőleges fel- és leszállás
 • függőleges hőmérsékleti gradiens
 • függőleges látástávolság
 • függőleges tengelyű szélkerék
 • fülhallgató
 • füst
 • füstérzékelő
 • füstgáz
 • füstköd
 • füstnélküli lőpor
 • füstölés
 • füstölgő kénsav
 • fűrészbak-projekció
 • fűtőanyag
 • fűtőbetét
 • fűtőerőmű
 • fűtőérték
 • fűtőközeg
 • fűtőmű
 • fűtőolajok
 • fűtőszál

  Tovább a G-re