bauxit

Üledékes kőzet. Hidratálódott alumínium-oxid ásványok (főleg Al(OH)3, AlO(OH)) természetes keveréke. Mindig tartalmaz több-kevesebb titán-dioxidot.
Nevét a Franciaország déli részén található Les Baux faluról kapta, ahol először felfedezték.

Előfordulás
Forró, párás éghajlaton keletkezik a kőzetek eróziója során úgy, hogy az oldhatóbb alkotórészek kilúgozódnak.
Sok helyen megtalálható. Hazánkban már nincs jelentős, bányászható előfordulása.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Vöröses színű.
Laza szerkezetű.

Felhasználás
Az alumíniumérce. (Feldolgozása a timföld címszónál megtalálható.)

Felhasznált irodalom