Wien, Wilhelm

(1864-1928) Nobel-díjas német elméleti és kísérleti fizikus.
Gaffkenben (ma Oroszország) született.
Göttingenben és Berlinben tanult, majd Helmholtz asszisztenseként működött.
Később Würzburgban (1900-1920), majd Münchenben volt professzor.
Az 1890-e években a hősugárzást tanulmányozta, és 1893-ban megalkotta a Wien-formulát, amely a sugárzási spektrum energia-eloszlását a hullámhossz és a hőmérséklet függvényében írja le.
A Wien-formula nagy hullámhosszaknál nem alkalmazható.
Megállapította, hogy a hősugárzásnál a maximális energiát kisugárzó hullámhossz és az abszolút hőmérséklet szorzata állandó.
Ez késztette Planckot a kvantumelmélet létrehozására, amely 1900-ban forradalmasította fizikát.
Wien 1911-ben fizikai Nobel-díjat kapott.
Münchenben hunyt el.

Felhasznált irodalom