Weissenberg-technika

A röntgenkrisztallográfiában alkalmazott technika az átfedő visszaverődések problémájának megoldására elemi cellák dimenziójának és szimmetriájának meghatározásakor.
Ebben a technikában egy ernyőt helyeznek a film elé, ami csak egy sor reflexió exponálását teszi lehetővé.

A Weissenberg által 1924-ben kifejlesztett kamera.

A Weissenberg-technika torzított képeket készít, de ez korrigálható a kristály és a film mozgását párosítva.
A precessziós kamera technikát alkalmazva torzításmentes képek készíthetők.

Felhasznált irodalom