villamos forgógép
(állórész, sztátor, forgórész, rotor)

Olyan villamos gép, amely forgórészének üzemszerű forgásával látja el feladatát.

A képen (egy porszívó villanymotorján) láthatók a villamos forgógépek fő alapegységei:
- állórész (sztátor)
- forgórész (rotor)

Az áramot vivő vezetőkre kifejtendő erőhatásokhoz és a feszültség indukálásához adott helyre terelt, megfelelő nagyságú és eloszlású mágneses térre van szükség. A villamos gépek tekercsei ezért rendszerint vastestben (vasmag) helyezkednek el, amely a mechanikai erőhatást is felveszi. Az álló- és forgórész-vastesteket légrés választja el.
Ha a fluxus a vastestben változik az időben, akkor a veszteségek csökkentése érdekében a vastestet lemezekbőlkészítik. (Ez jól látható a motor állórészén.)

Minden villamos forgógép az üzemi körülményektől függően működhet generátorként, vagy motorként.

A képre kattintva rövid filmrészleten látható, hogy egy villanymotor forgatva (ez esetben a lapátokra levegőt fújva) generátorként működik.

Felhasznált irodalom