vektormennyiség
(skaláris mennyiség)

Olyan fizikai mennyiségek, amelyeket mértékszámon és mértékegységen kívül az irányuk is jellemez. (Ellentétben a skaláris mennyiségekkel, amelyeket a mértékszám és mértékegység egyértelműen meghatároz.)

Vektormennyiségek például: erő, sebesség, elektromos térerősség, elektromágneses indukció, stb.

Skaláris mennyiségek például: energia, tömeg, idő, hőmérséklet, elektromos ellenállás, stb.

Az ábrán állócsigán ébredő erőhatások vektorai láthatók.

Felhasznált irodalom