vegyület

A vegyületekre jellemző, hogy homogének (igen erős nagyításban sem láthatók bennük különböző részek), alkotó elemeik kémiailag kapcsolódnak egymáshoz, az alkotóelemek meghatározott súlyviszonyban vannak egymással, ami az illető vegyületre jellemző állandó szám. A vegyületek tulajdonságai általában eltérnek az alkotórészek tulajdonságaitól.

A vízben például 8 súlyrész oxigén vegyül 1 súlyrész hidrogénnel. Az alkotórészek, vagyis a két gáz tulajdonságai teljesen eltérőek a kettő által alkotott vegyület tulajdonságaitól.

Az ábrán látható, hogy amikor a vaspor és a kénpor keveréke hő hatásra vegyi reakcióban egyesül, a keletkezett vas-szulfid vegyület, fizikai tulajdonságai is megváltoznak (már nem mágnesezhető)

Felhasznált irodalom