Townes, Charles Hard

(1915 - 2015) amerikai Nobel-díjas fizikus.
1935-ben szerezte meg fizikusi diplomáját a Furman University-n.
1937-től a California Institute of Technology alkalmazottja volt.
Később a Bell Laboratóriumban dolgozott 1948-ig.
1953-ban létrehozta az első mézert.
1959-től 1961-ig az Institute for Defense Analyses (Védelmi Elemző Intézetet) vezette Washingtonban.
Ez után hat évig a MIT-nél fizika professzor.
1964-ben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott a planetáris termikus sugárzással kapcsolatos kutatásaiért.
1966-1970 között a NASA Tudományos Tanácsadó Testületének elnöke.
1967-ben a University of California alkalmazottja lett Berkeley-ben, ahol rádiócsillagászattal és infravörös csillagászattal foglalkozott, ami a csillagközi víz és ammóniafelhők felfedezéséhez vezetett.
A Nobel-díj mellett számos más kitüntetést kapott.

Felhasznált irodalom