tömegdefektus
(tömeghiány)

Az atommagot alkotó nukleonok szabad állapotban mérhető össztömegének és az atommag tényleges tömegének különbsége.
A tömegdefektus a kötési energia tömegegyenértéke.

A héliumatom esetén a tömegdefektus értéke kb. 28 MeV

Felhasznált irodalom