térionmikroszkóp
(térionizációs mikroszkóp, FIM, Field Ion Microscope)

Az elektronmikroszkóp speciális típusa.

Működési elve hasonló a téremissziós mikroszkóphoz.
Nagyon kis nyomású héliumgázzal töltött vákuumcső, amelynek egyik oldalán fluoreszkáló bevonat van.
A csőben az ernyőként szolgáló fluoreszkáló bevonatú fallal szemben nagy pozitív töltésű hegyes fémcsúcsot helyeznek el. A csúcs közelében kialakuló hatalmas elektromos tér hatására a gázatomok ionizálódnak, majd a csúcs az ernyő felé taszítja őket.
Az ernyőre csapódó ionok a fémcsúcs szerkezetére jellemző képet adnak az ernyőn.

Az eszközzel elérhető 1,5 milliószoros nagyítás; a fémtű egyes atomjainak megkülönböztetését is lehetővé teszi.

Felhasznált irodalom