terelőhold
(pásztorhold)

A Szaturnusz F-gyűrűjét terelő két hold, a Pandora és a Prometheus.
A holdak a gyűrűn belül és kívül mozognak. A gyűrű külső részén lévő részecskék lelassulnak és befelé sodródnak, amikor a Pandora elhalad mellettük, miközben a belső szegély részecskéi a Prometheus kényszerítő ereje folytán felgyorsulnak és kissé kifelé mozdulnak.

A Prometheus, a Pandora, és az F-gyűrű.

Felhasznált irodalom