tekercs
(mágnesező áram)

Szigetelt vezető (vezeték) feltekercselésével létrehozott áramköri elem.
Induktív fogyasztóként viselkedik. (Az ábrán áramköri jele látható.)

A tekercsen átfolyó áram (mágnesező áram) mágneses teret hoz létre, ami a tekercs belsejében a legerősebb. A mágneses tér nagysága bekapcsoláskor növekszik, majd egy idő után állandósul, kikapcsoláskor pedig fokozatosan csökken, majd megszűnik.
A tekercsben kialakuló mágneses fluxus, egyenesen arányos a tekercs áramával (ha a tekercs nem tartalmaz ferromágneses vasmagot):
F = LI (ahol L az önindukciós együttható, I az áramerősség)

Egy N menetszámú, l hosszúságú, egyenes tekercsben az I áramerősség hatására keletkezett mágneses mező intenzitása:
H = N I / l

Nagyon elterjedt áramköri elem rezgőkörökben, transzformátorokban (ábra), fojtótekercsekben, elektromágnesekben, stb.
Alkamazzák vasmaggal, vagy anélkül.

Felhasznált irodalom