Tafel-ábrázolás

Az áramsűrűség (j) logaritmusa a túlfeszültség (h) függvényében garfikusan ábrázolva az elektrokémiában, a magas túlfeszültség határában.
Ez a határ az elektrolízisben akkor fordul elő, ha a túlfeszültség nagy és pozitív az anódon; vagy, ha a túlfeszültség nagy és negatív a katódon.
Pozitív túlfeszültség esetén a Butler-Volmer egyenlet második tagja elhanyagolható, mivel az sokkal kisebb, mint az első exponenciális mennyiség, így

j = j0exp[(1-a)fh]

A negatív túlfeszültség esetén az első exponenciális hanyagolható el, amely a követezőt adja:

j=j0exp(-afh),

amiből ln(-j)=lnj0afh.

Tehát a Tafel-ábrázolásnál a megkapható, mint a görbe meredeksége és j0 mint a h = 0 metszéspont.

Felhasznált irodalom