szuperfolyékonyság
(szuprafluiditás, lambda pont)

Egy cseppfolyós anyag rendkívül alacsony hőmérsékleten, fellépő, nagyon nagy hővezetése és súrlódásmentes (zérus belső súrlódású, azaz a nulla viszkozitású) állapota.
Azt a hőmérsékletet, amelynél a szuprefluiditás kialakul, lambda pontnak nevezik.
A folyékony hélium -271°C-nál (2,186 K) alacsonyabb hőmérsékleten ilyen állapotú.

A szuperfolyékony hélium szokatlan tulajdonságokat mutat; a nehézségi erő ellenére képes "kimászni" az edényből, és nem lehet megforgatni a szilárd testekhez hasonló módon.

Üres kémcsövet merítve szuperfolyékony héliumot tartalmazó edénybe, a folyadék vékony, mintegy 100 atomnyi réteget tartalmazó filmet képez a kémcső falán, s a hélium abban felmászva befolyik a kémcsőbe. A kémcsövet kiemelve pedig visszafolyik.

A szuperfolyékonyság a nagy méretekben is megjelenő, közvetlenül megfigyelhető kvantumos viselkedés példája.


Felhasznált irodalom