szubatomi részecskék

Az atomoknál kisebb részecskék átfogó elnevezése.
Az atom közvetlen alkotórészeit: elektront, protont és neutront értünk rajta, és más részecskéket: összetett részecskéket, rezonanciákat és alaprészecskéket.
Tömegük, spinjük, töltésük és más tulajdonságaik szerint osztályozhatók.
A szubatomi részecskék vagy bozonok (erőrészecskék, más szóval kölcsönhatás-közvetítő részecskék), vagy ferminonok (anyagrészecskék).

Az ábra anyagot felépítő különböző részecskék méreteit mutatja be.

Felhasznált irodalom