szög
(síkszög, lapszög, fok, térszög)

Geometriai alakzat, amit két, egymást egy pontban metsző egyenes alkot.
Olyan síkrész, amelyet egy pontból kiinduló két félegyenes határol.
A síkszöget az s ívhossz és az r sugár hányadosa adja:
f = s/r

Síkszögek mérésére használt SI-mértékegysége a radián annak a szögnek a nagysága, amely egy olyan körcikk középpontjában van, amelynek kerülete azonos hosszúságú a kör sugarával.
Megengedett, de nem SI egység a fok (a teljes szög 360-ad része, jele: °),
az (ív)perc (a fok 60-ad része, jele: ')
az (ív)másodperc (az (ív)perc 60-ad része, jele: ").
1° = 2 /360 rad.

A két lap (egy poliéder két oldala) közötti szöget lapszögnek.
A lapszög az a szög, amelyet úgy kapnak, hogy a metszéspont vonalán vesznek egy pontot, amelyből két vonalat húznak a síkokban a metszéspont vonalára merőlegesen.

Átváltás a különböző síkszög mértékegységek között
(írja be az értéket az "erről" mezőbe és válassza ki a kívánt mértékegységeket:
radián, fok (szög), perc (szög), másodperc (szög), kvadráns, ciklus)

erről:

erre:

A szögek fordulatszámban (leginkább percenkénti [m-1 ] vagy másodpercenkénti [s-1 ] fordulatszámban a szögsebesség mérésekor), derékszögben, fokban (°), radiánban (rad) vagy újfokban adhatók meg.
1 teljes fordulat=4 derékszög=360°=2p rad=400 újfok.

A térszögek SI-mértékegysége a szteradián.
Egy gömb felszínére rajzolt, a gömb sugarának négyzetével azonos méretű területet a gömb középpontjából indított egy szteradiánnyi térszöget zár be.

Felhasznált irodalom