szinodikus hónap
(szinódikus keringésidő)

Két egymást követő telihold vagy újhold között eltelt idő.
Időtartama: 29,53 nap, vagyis 29 nap 12 óra 44 perc 3 másodperc

A szinódikus keringésidő az az időtartam, melynek elteltével a Földről nézve a Naprendszer valamely égitestje a Naphoz képest ugyanabba a helyzetbe kerül.

Felhasznált irodalom