színhőmérséklet
(mired, napfényfilm, műfényfilm)

A látható tartományban kisugárzott energia hullámhossz szerinti eloszlására jellemző szám.
Egysége: Kelvin, K [A színhőmérséklet jele 1972 előtt kelvin fok (°K) volt.]
A színhőmérsékletet régebben miredben adták meg, mired = 1000000 / K.

Egy ideális termikus fényforrás által kisugárzott fény színhőmérséklete megegyezik annak kelvinfokban kifejezett hőmérsékletével.
A nem ideális termikus sugárzók (pl. izzószál) és a nem termikus sugárzók (pl. fénycső) színhőmérséklete megegyezik annak az ideális termikus sugárzónak hőmérsékletével, amellyel azonos színű fényt sugároz ki.
Az izzólámpák színhőmérséklete csak kevéssé tér el az izzószál hőmérsékletétől. A termikus sugárzók közös tulajdonsága, hogy az általuk kisugárzott energia hullámhossz szerinti eloszlását leíró jelleggörbéjük folytonos. Ilyen folytonos jelleggörbék az ábra a., b. és c. görbéi.

A színhőmérséklet emelkedésével a fény vörös összetevői csökkennek, míg kék összetevői növekedek, tehát minél magasabb a fény színhőmérséklete, annál "kékebb", és minél alacsonyabb a fény színhőmérséklete annál "vörösebb" lesz a színe. Az ábra c. görbéjén egy magas színhőmérsékletű fényforrás (10000K), míg b. görbéjén egy alacsony színhőmérsékletű fényforrás (2800K) hullámhossz szerinti energiaeloszlása látható. Az a. görbe közepes színhőmérsékletet jelöl. (5600K)

A lumineszcens sugárzók (pl. fénycső, kompakt fénycső, Na-lámpa, Hg-gőz lámpa, stb.) sávos színképpel sugároznak. Az egyes sávok élesen elkülönülnek egymástól, valamint az átlagos energiaszintből magasan kiemelkednek, tehát az ilyen fényforrások fénye jellegzetesen elszínezi a fotónyersanyagot, így nem (nagyon) alkakmasak fotográfiai használatra. Ilyen fényforrásra mutat példát az ábrán d.-vel jelölt színkép. A színhőmérséklet fogalmát a lumineszcens fényforrásokra is kiterjesztették, de természetesen nem fotográfiai értelemben.

A színes fotónyersanyagok - szemünkkel ellentétben - nem alkalmazkodnak a különféle fényforrások eltérő színhőmérsékleteihez, ezért a filmek gyártása során definiálni kell egy színhőmérséklet értéket, amelynél a film színhelyes képet ad. Nem megfelelő színhőmérsékletű világítás alkalmazásánál, a nyersanyagok feltűnő elszíneződéssel reagálnak a különbségre.
A ma használatos filmek többsége napfény színérzékenyítésű napfényfilm tehát 5600K-re van hangolva, mivel az általános (úgynevezett fotográfiai) napfény 5600K színhőmérsékletű. Az ábra a. jelű görbéje mutatja a fotográfiai napfény hullámhossz szerinti energiaeloszlását.
Gyártanak még ún. műfényfilmeket, melyeket 3200K-re érzékenyítenek, mivel a speciális fotóizzók 3200K színhőmérsékletű fényt sugároznak.
A ma használatos villanó lámpák (vakuk) fénye - a napfényhez hasonlóan - 5600K színhőmérsékletű, tehát fotográfiai szempontból napfénynek tekinthető.

A napfény színhőmérséklete évszaktól, napszaktól függően folyamatosan változik.
Derült időben, átlagos napsütés esetén ez kb. 5600K.
Hajnalban vagy naplementekor a színhőmérséklet 2500K-re is csökkenhet.
Borult, párás, ködös időben 6-10000K-re is növekedhet.
Nyílt tengeren, illetve magas hegyekben a színhőmérséklet 10-20000K-t is elérheti.

Néhány színhőmérsékleti adat:
Gyertya kb. 1900K
Háztartási izzólámpa kb. 2800K (b. görbe)
Fotoizzó 3200K
Reggeli, délutáni alacsony napállás kb. 4800K
Átlagos napfény, villanó lámpa (vaku) 5600K (a. görbe)
Napos idő, árnyékban kb. 6000K
Nappal, kissé felhős égbolt kb. 8000K
Borult, ködös idő kb. 10000K (c. görbe)

Felvételkészítésnél a fény színhőmérsékletének módosítására színhőmérséklet módosító szűrőket alkalmaznak. Ezek a szűrők, narancs (ámbra) vagy kék árnyalatukkal, fokozatuknak megfelelően csökkentik vagy növelik a rajtuk áthaladó fény színhőmérsékletét. A legáltalánosabban használt színhőmérséklet módosító szűrők a skylight szűrők, amelyek kis mértékben csökkentik a fény színhőmérsékletét, melegebb tónusúvá teszik a képet. A legtöbb ilyen szűrő egyben az UV tartomány egy részét is kiszűri.
A konverziós szűrők lehetővé teszik, hogy műfény megvilágításban napfény film alkalmazásával illetve hogy napfény megvilágításban műfény film alkalmazásával is színhelyes képet kapjunk.
A 85 (KR-12) jelű (narancs színű) konverziós szűrő 5600K-ről 3200K-re, míg a 80B (LB-12) jelű (kék színű) konverziós szűrő 3200K-ről 5600K-re módosítja a színhőmérsékletet.

A digitális fényképezőgépek többségénél lehetőség van a kívánt "nyersanyag színérzékenyítés" beállítására. Ezt a videotechnikából átvett "fehérszint állítás" kifejezéssel jelölik. Az olcsóbb eszközöknél ez néhány előre programozott lépésben történik, drágább, illetve professzionális eszközöknél az előre programozott lépések mellett lehetőség van folyamatos hangolásra is.

Felhasznált irodalom