szilárd testek elektromos és mágneses tulajdonságai

Az anyagoknak elektromos és mágneses tulajdonságai vannak. Ezek a tulajdonságok abból erednek, hogy az atomok töltött részecskéket is tartalmaznak, valamint abból, hogy az atomok között elektromos természetű kötőerők lépnek fel.
A mágneses hatásokat a töltések mozgása okozza.
Az anyagok elektromos és mágneses tulajdonságaik miatt a fény terjedését is befolyásolják, mert a fény elektromágneses hullám.

Felhasznált irodalom