szél
(Beaufort skála, szélsebesség, szélirány, uralkodó szélirány)

A magas légnyomású légterektől az alacsony légnyomású légterekig terjedő nyomás gradiens mentén keletkező vízszintes légmozgás, az időjárás egyik alapvető eleme.
A nyomásgradiensek az egyenlőtlenül felmelegedő, illetve lehűlő atmoszférasávokon keresztül jönnek létre. Minél meredekebb a gradiens, annál erősebb a szél. A szélirányt a Coriolis-erő és a felületi súrlódás is befolyásolja. A Coriolis-erő a nyomásgradienst ellensúlyozza, és nagy magasságban, ahol a földfelszín okozta súrlódás hatása nem érvényesül, ellensúlyozza a nyomásgradienst, és ez okozza a geosztrofikus szelet. Az É-i féltekén a Coriolis-erő jobbra téríti el a szelet, a D-i féltekén pedig balra.
Kis magasságban, ahol a földfelszín okozta súrlódás csökkenti a Coriolis-erő hatását, a légáramlás az alacsony nyomású területek középpontja felé tér el.
Mivel a szél az időjárás egyik alapvető eleme, a különböző szelekre nagyon sokféle helyi elnevezést használnak.

1805-ben Beaufort 12 kategóriából álló tapasztalati skálát állított fel a szélsebesség meghatározására.
A szél erősségét a szél által kiváltott természeti jelenségek alapján osztályozta.
Ezt a tapasztalati skálát a vitorlázók ma is használják. Hátránya, hogy nem mérésen, hanem megfigyelésen alapszik.
A meteorológiában a szélsebességet általában m/s-ban, a köznapi életben inkább km/h-ban mérjük.

A szélerő
megjelölé-
sére hasz-
nált érték
A különböző erejű szél elnevezésbeli megkülönböztetése és hatása
Sebessége
m/s
km/h
0
Teljes szélcsend, a füst egyenesen száll fel
0.0 - 0.5
0 - 1
1
Alig érezhető szellő, a füst gyengén ingadozik
0.6 - 1.7
2 - 6
2
Könnyű szellő, a fák levleit megmozgatja
1.8 - 3.3
7 - 12
3
Gyenge szél, a fák leveleit erősen rázza, állóvizek tükrét felborzolja, a zászlót lobogtatja
3.4 - 5.2
13 - 18
4
Mérsékelt szél, a fák könnyű gallyai mozognak
5.3 - 7.4
19 - 26
5
Élénk szél, a fák kisebb ágait mozgatja, állóvizeket hullámzásba hoz
7.5 - 9.8
27 - 35
6
Erős szél, nagyobb ágakat mozgat, zúg
9.9 - 12.4
36 - 44
7
Igen erős szél, gyengébb fatörzseket hajlít, nagyobb gallyakat letör
12.5 - 15.2
45 - 54
8
Viharos szél, erősebb fákat hajlít, nagyobb gallyakat letör
15.3 - 18.2
55 - 65
9
Vihar, gyengébb fákat kitör, a tetőcserepeket lehordja
18.3 - 21.5
66 - 77
10
Szélvész, nagyobb fákat eltör, az épületek tetőzetében nagy károkat okoz
21.6 - 25.1
78 - 90
11
Orkán, épületeket rombol, erdőket tarol le, emberéletben kárt tesz
 25.2 - 29.0
 91 - 104
12
 
29.1 -       
 105 -      

A talajfelszínnel és a tereptárgyakkal való súrlódás, valamint a helyi hőmérsékleti különbségek miatt a légáramlás sosem egyenletes, hanem lökéses. A széllökés általában 20-40 %-kal haladja meg a szél átlagsebességét. Éjjel a szél gyengébb és kevésbé lökéses, nappal erősebb és egyúttal lökésesebb.

A szélirányon azt az irányt értjük, ahonnan a szél fúj. Az uralkodó szélirány pedig az a szélirány ahonnan a legnagyobb gyakorisággal fúj a szél egy adott földrajzi helyen. Ez a mérsékelt földrajzi szélességeken, így hazánkban is csak 15-35 % relatív gyakoriságot jelent, tehát korántsem mindig ebből az irányból fúj a szél.

A szél szárító és hűtőhatással rendelkezik. Azáltal, hogy lefújja rólunk illetve kifújja ruházatunkból a meleget fokozza a hidegérzetet. A szél gyorsítja az átázott ruha száradását, így fokozott hőelvonással jár.

Felhasznált irodalom