szeizmológia

A földrengésekkel és az általuk keltett szeizmikus hullámoknak a földkéregben történő terjedésének vizsgálatával foglalkozó tudományág a geofizikán belül.

A szeizmikus hullámok sebességének tanulmányozása révén ismerték meg a Föld belső szerkezetét és azokat a határfelületeket, amelyek a földmag, a köpeny és kéreg határán vannak.

Mesterséges robbantásokkal gerjesztett rengéshullámok segítségével meg lehet határozni a felszín alatti kőzetek szerkezetét.
Ezt a módszert alkalmazzák olaj- és földgázkutatásoknál.

Felhasznált irodalom