szeizmográf
(szeizmométer)

Olyan regisztrálóberendezés, amely az idő függvényében rögzíti mindazon mérési adatokat, amelyeket a szeizmométer a földrengések vagy a földkéregben végzett robbantások által keltett rengéshullámok beérkezésekor mér.

A képen a vertikális és horizontális szeizmográf működési elve látható.
Mindkét berendezés a tömeg tehetetlenségének elvén alapul: mind a rugóra függesztett test, mind a vízszintes inga tehetetlenségénél fogva igyekszik helyben maradni amikor az alatta lévő föld megmozdul

Felhasznált irodalom