szaporítóreaktor
(tenyésztőreaktor, breeder reactor, szaporítóanyag)

Olyan atomreaktor, amely több hasadóanyagot termel, mint amennyit energiatermelésre felhasznál.
Az üzemanyag egy részéből új hasadóképes anyag képződik (pl. az urán 238-as izotópjából plutónium-239), vagy úgynevezett szaporítóanyag van jelen. (Pl. az egyébként nem hasadóképes tórium-232-ből neutronsugárzás hatására hasadóképes urán 233-as izotóp keletkezik.)

A gyors tenyésztő reaktor címszónál egy ilyen reaktortípus részletesebb működése megtalálható.

Felhasznált irodalom