szabadesés
(nehézségi gyorsulás, gravitációs gyorsulás)

A pusztán a nehézségi erő hatása alatt esni hagyott tárgyak mozgása, ha a légellenállás és a gravitációs gyorsulásnak a magassággal való változása elhanyagolható.
A szabadon eső testek gyorsulása egyenletes, az úgynevezett nehézségi (gravitációs) gyorsulás, jele g, iránya függőlegesen lefelé mutat, nagysága a Föld ugyanazon a helyén minden testre állandó.

Normál értéke g = 9,80665 m/s2 kerekítve 9,81 m/s2

(A különböző gyorsulás mértékegységek közötti átváltás a gyorsulás címszónál elvégezhető.)

A nehézségi gyorsulás a Föld különböző helyein eltérő. Legnagyobb a sarkokon (g= 9,83 m/s2), a legkisebb az egyenlítőn (9,78 m/s2).
(A helyi eltérések mérésére napjainkban gravimétereket alkalmaznak.)

A szabadon eső testek sebessége - amint azt már Galilei felismerte - az eső test tömegétől és anyagi minőségétől független és minden test esetén azonos ütemben változik. A sebesség az egyenletes gyorsulásra vonatkozó összefüggés alapján:

v = gt

A megtett út az egyenletes gyorsulásra vonatkozó összefüggés alapján:

s = g/2 * t2

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a témával a Fizika blokk Érdekes példák mozgásokra című részében.

Felhasznált irodalom