szabadelektron-lézer

Olyan készülék, amely nem gerjesztett atomok együttesével, hanem elektronnyalábbal állít elő lézerfényt.
1976-ban mutatták be, kitűnően alkalmazható változtatható hullámhosszúságú fény keltésére.
Nagy sebességű elektronnyaláb halad át benne É-D és D-É mágnespóluspárok sorozata között. Az oldalirányú kilengések nyomán elektromágneses sugárzás keletkezik, amely az elektronok nagy sebessége miatt előre lép ki a tükrök közötti térből.

Elvi működése az ábrán látható.

Kisebb teljesítményű változatai alkalmazhatók légkörfizikai, kémiai, orvosi és rádiócsillagászati célokra.
Ígéretes új eszköz lehet a néhány száz atomból álló szerkezetek, például mikrogépezetek vagy DNS-molekulák vizsgálatában is.
Nagyobb változatai katonai célokra is fölhasználható, igen nagy teljesítményű koherens fényforrások.

Felhasznált irodalom