súrlódás, súrlódási együttható
(csúszási súrlódási együttható, nyugalmi súrlódási együttható)

Két egymással érintkezésben lévő, egymáson csúszó tárgy esetében a relatív mozgás irányával ellentétesen ható erő.

Fs = mFn

ahol Fs a súrlódási erő, m a súrlódási együttható, Fn a felületre merőleges nyomóerő

A súrlódás adott esetben a relatív elmozdulást meg is akadályozhatja.

A súrlódás oka a felületek egyenetlensége (lásd a képet), valamint az érintkező felületek atomjainak egymásra ható vonzása.

A súrlódási együttható (m) puszta szám, egy adott felületpár esetén kétféle értéke lehet, attól függően, hogy a felületek egymáshoz viszonyítva mozognak (csúszási súrlódási együttható) vagy nyugalomban vannak (nyugalmi súrlódási együttható).
A nyugalmi súrlódási együttható általában nagyobb a csúszásinál.
A kicsiny súrlódási együttható azt jelenti, hogy a két felület könnyen csúszik egymáson.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a súrlódással a Fizika blokk A mozgás örök ellensége: a súrlódás részében.

Felhasznált irodalom