súlypont

Valamely testre vonatkozó mechanikai fogalom. A testre ható tömgvonzásból eredő erő támadáspontja.
Homogén nehézségi erőtérben ugyanoda esik, ahová a test tömegközéppontja.

Az ábrán különböző síkidomok súlypontjai láthatók


Felhasznált irodalom