súly, súlyerő

Azt az erőt (súlyerő), amelyet a test az alátámasztásra vagy a felfüggesztésre kifejt, súlynak nevezzük.

A súly jele: G

G = mg (ahol m a test tömege, g a gravitációs gyorsulás - 9,81 m/s2)
Tehát egy 1 kg tömegű test súlya: 1 kg . 9,81 m/s2 = 9,81 N

G= Fneh

A gravitációs gyorsulás értéke, és vele együtt a testek súlya is, változik a Föld különböző pontjain. Legnagyobb a sarkoknál, legkisebb az egyenlítőnél. A kettő közötti eltérés kb. 0,55%.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a súly és a tömeg fogalmával a Fizika blokkban A fizika legérdekesebb fogalma: a tömeg címszónál.

Felhasznált irodalom