sugárzásmérés
(sugárzott energia, besugárzott teljesítmény, sugárerősség, sugársűrűség, radiométer, sugárzásmérő, Crooks-radiométer)

A kisugárzott elektromágneses energia, főleg infravörös sugárzások mérése.

A sugárzási teljesítmény egyenlő a sugárforrásból időegység alatt kilépő összes energiával.

A sugárzott energia (We) mértékegysége J (joule).

A besugárzott teljesítmény (Ee) az egységnyi felületre beeső sugárzási teljesítmény.

Mértékegysége: W/m2 (watt/négyzetméter)

A sugárerősség (Ie) az egységnyi térszögbe kisugárzott teljesítmény, ez a fogalom a különböző irányokban nem egyformán sugárzó anizotrop források jellemzésére használható.
Mértékegysége: W/sr (watt/szteradián)

A sugársűrűség (Le) az egységnyi felületre jutó sugárerősség.

Mértékegysége: W/m2sr (watt/négyzetméter * szteradián)

A felsorolt mennyiségek radiométerekkel (sugárzásmérőkkel) mérhetők.

A baloldali animációban egy Crooks-radiométer (részleges vákuumban elhelyezett, tengelyre szerelt lapátkerekek fény hatására forgásba kezdenek). Ma már csak bemutatásra használják.

A jobboldali képen egy korszerű UV-radiométer.

Az Érdekességek részben A sugárzásról - érthetőbben / Észlelés részében a különböző radioaktív sugárzások észlelésére szolgáló eszközök találhatók.

Felhasznált irodalom