Stoney, Georg J.

(1826-1911) ír fizikus,
aki az elektronnak a nevét adta.
Fontos munkákat végzett a Nap természetével kapcsolatban.
Alkalmazta a kinetikus gázelméletet a bolygók atmoszférájának elemzésénél, amely nagy jelentőségű volt más világok lakhatóságának vizsgálatánál. A kinetikus gázelmélet alkalmazásával, amely a gázokat véletlenszerűen mozgó részecskék tömegének tekinti, képes volt következtetéseket levonni arról, hogy mely gázok hajlamosak megszökni egy bolygó, vagy egy hold légköréből.

1870 elején számos dolgozatot jelentetett meg a Royal Dublin Society-nél, amelyekben
(1) rámutatott, hogy a Holdnak nincs légköre, mivel kicsi a tömegvonzása,
(2) elmagyarázta a hidrogén hiányát a Föld légkörében, a hidrogénmolekulák nagy átlagsebessége miatt,
(3) arra a következtetésre jutott, hogy a Marson nincs víz.

Ezek az eredmények 1898-ig nem kerültek publikálásra, a Naprendszer további objektumaival kapcsolatos következtetésekkel együtt, beleértve azt is, hogy a Jupiter minden ismert gázt képes visszatartani, míg a legtöbb hold és az összes aszteroida légkör nélküli.

Felhasznált irodalom