Stefan, Josef

(1835-1893) osztrák fizikus.
Szlovén szülők gyermekeként született Ausztriában.
Matematikát és fizikát tanult a Bécsi Egyetemen.
1858-tól matematikát és fizikát oktatott.
1866-ban ugyanitt professzorrá nevezték ki.
1866-ban a bécsi Fizikai Intézet igazgatója lett.
1879-ben kísérletileg igazolta, hogy a feketet test összes sugárzása abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával arányos. Boltzmann, hallgatóinak egyike, 1884-ben igazolta ezt és a Stefan-Boltzmann-törvényben matematikailag bizonyította ezt. Stefan ezután alkalmazta ezt a Nap felszíni hőmérsékletének hozzávetőleges meghatározására.
Ezen kívül fontos munkákat végzett a folyadékokban a hővezetéssel és a kinetikus elméletével.

Felhasznált irodalom