statisztikus mechanika

A fizika egyik ága, amely kapcsolatot teremt a nagyobb léptékű, sok atommal vagy molekulával kapcsolatos jelenségek és az egyes atomok és molekulák mikroszkopikus tulajdonságai és kölcsönhatásai között.
A makroszkopikus tulajdonságok az egyes atomokat jellemző mennyiségek (pl. a sebesség) átlagából s e jellemzőknek a részecskesokaságban való eloszlásából tevődnek össze.
A statisztikus mechanika nélkülözhetetlen a kritikus jelenségek leírásában és a szilárd testek hőtani tulajdonságainak megértésében.

Felhasznált irodalom