spinüveg

Olyan híg ötvözet, amelyben csekély mennyiségű mágneses anyaggal, (pl. vassal) ötvöznek egy nem mágneses anyagot (pl. aranyat), és amelyben a mágneses ötvöző atomok véletlenszerű diszperz eloszlásban helyezkednek el.
A rend hiánya miatt ezek az anyagok üvegek, míg a spin szó a mágneses tulajdonságra utal.
Ezeknek az anyagoknak a mágneses viselkedése a hosszú távú rend hiánya miatt bonyolult és nehezen értelmezhető.
A hőmérséklet növelésekor a mágneses szuszceptibilitásuk fázisátalakulásra utaló jellegzetes változást mutat.

Felhasznált irodalom