spektrum
(színkép)

Az elektromágneses sugárzás energiájának hullámhossz vagy frekvencia szerinti eloszlása.

A spektrum egy jellegzetes példája a fehér fény, amikor azt egy prizmával színeire bontjuk, s a prizma mögött megjelenik a fehér fényt alkotó színekből álló szivárvány.
Az esőcseppeken megtörő fény is színeire bomolhat, így jön létre az égbolton a napfény színképe, a szivárvány.
A fehér fény színei csökkenő hullámhossz szerint rendezve a következők:
vörös, narancs, sárga, zöld, kék és ibolya.

Minden test kizárólag hőmérsékletének következtében is bocsát ki elektromágneses sugárzást. Ezt feketetest-sugárzásnak nevezzük.
A feketetest-sugárzás hullámhossza a hőmérséklet emelkedésével rövidül.
A 3 K hőmérsékletű Univerzum mikrohullámokat, a 295 K-es szobahőmérsékletű testek infravörös sugarakat, a 6000 K-es Nap sárga fényt, míg az egymillió kelvin hőmérsékletű Napkorona röntgensugárzást bocsát ki.
Az egyes atomok meghatározott, az atomi energiaszintek közötti átmeneteknek megfelelő hullámhosszúságú sugárzást nyelhetnek el és bocsáthatnak ki. Ezért az atomok (elemek) színképe abszorpciós (vagy emissziós) vonalak sorozatából áll.

Közismert a nátrium színképe - a Na gőzét kis nyomású utcai lámpák töltésére is használják -, amelyben majdnem a teljes sugárzási energia két, a teljes színkép sárga tartományába eső vonalra korlátozódik.

A spektrum meghatározására alkalmas készülék a spektrográf.
Egy anyag spektrumát vizsgálva kémiai összetevői is meghatározhatók.

Három féle színképet különböztetünk meg:
- folytonos kibocsátási színkép az izzó szilárd anyagokra jellemző
- vonalas kibocsátási színképet az izzó gázok hoznak létre
- vonalas elnyelési színkép keletkezik hideg gázokon áthaladó fehér fény esetén

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a témával a Fizika blokk a Milyen anyagokból állanak a távoli csillagok? - A színképelemző című részében.

Felhasznált irodalom