sebesség
(méter/szekundum, kilométer/óra)

Az elmozdulás (s) és a hozzá szükséges idő (t) hányadosával értelmezett vektormennyiség.

v = s/t

jele v
SI-mértékegysége: méter/másodperc (m/s).

Átváltás a különböző sebesség mértékegységek között
(írja be az értéket az "erről" mezőbe és válassza ki a kívánt mértékegységeket:
méter/szekundum, kilométer/óra, kilométer/szekundum, méter/óra, csomó, hüvelyk/óra, hüvelyk/szekundum, láb/óra, láb/szekundum, mach (air, 1 atm, 0°C), mach (air, 1 atm, 20°C) , mérföld (tengeri)/óra, mérföld (tengeri)/szekundum , mérföld (szárazföldi)/óra, mérföld
(statute)/szekundum)

erről:

erre:

 

A Start gombra kattintva az animációban látható egy állandó sebességű test időbeli elmozdulása (15 másodperc alatt 180 m), sebessége (12 m/s), gyorsulása (0).
Az animáció végén az állandó sebesség
- elmozdulás-idő
- sebesség-idő
- gyorsulás-idő
grafikonjai megtekinthetők.

A Vissza gombbal a kiinduló állapotba léphet vissza.

Sebességnek nevezik különböző paraméterek időegységre eső változását is. (Pl. bomlási sebesség - az időegység alatt elbomlott molekulák mennyisége, hűlési sebesség - az időegység alatt bekövetkezett hőmérsékletváltozás, stb.)

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik jellemző sebességekkel a Fizika részben az Örökké mozognak-e a mesterséges bolygók címszónál.

Felhasznált irodalom