Savart, Felix

(1791-1841) francia fizikus.
1828-tól a College de France tanára.
1836-ban professzorrá nevezik ki ugyanitt.
Biottal együttműködve foglalkozott a mágnesség elvével. Az elektromos áram által létrehozott mágneses mező számítható a Biottal 1820-ban felfedezett törvény alkalmazásával. A mágnesességet alapvető tulajdonságnak vették, szemben Ampére megközelítésével, aki szerint a mágnesség az elektromos áramkörökből ered.
Hanggal is végzett kísérleteket, amelyek a későbbi akusztikai vizsgálatok során váltak fontossá.
Kifejlesztette a Savart tárcsát, amely egy ismert frekvenciájú hangot kelt, egy forgó fogaskerék, mint mérőeszköz alkalmazásával.

Felhasznált irodalom