Sackur-Tetrode-egyenlet

Egy ideális, egyatomos gáz entrópiájának egyenlete.

Az entrópiát (S) a következő egyenlet adja:

S = nRTln(e5/2V/nNAL3),

ahol
L
= h/2PmkT)1/2
amelyben
n = a gáz mennyisége
R = a gázállandó
e = a természetes logaritmus alapja
h = a Planck-állandó
m = az egyes atomok tömege
k = a Boltzmann-állandó
T = a termodinamikai hőmérséklet.

A gáz moláris entrópiájának kiszámításához mind a két oldalt el kell osztani n-nel.
A Sackur-Tetrode-egyenlet felhasználható az entrópia-változásnak (DS) leírására egy ideális gáz izoterm kiterjedésekor Vi-ről Vf-re:

DS=nRln(aVf)-nRln(aVi)=nRln(Vf/Vi),

ahol aV a Sackur-Tetrode-egyenlet logaritmusos zárójeles mennyisége.

Felhasznált irodalom