rugalmasság
(elaszticitás)

Egyes, erőhatásoknak kitett szilárd anyagoknak az a tulajdonsága, hogy az erőhatás megszűntével visszanyerik eredeti alakjukat.
Az alakváltoztató feszültség és a deformáció között bizonyos határig egyenes arányosság áll fenn. (Ezt használják fel a képen látható módon a rúgós erőmérők.)
Egy fémrúdban, pl.1%-nál kisebb deformációk esetén a húzófeszültség megkétszerezése a megnyúlást is megduplázza.

Felhasznált irodalom