Röntgen, Wilhelm Conrad von

(1845-1923) Nobel díjas német fizikus.
Lennepben született.
Tanulmányait Zürichben végezte,
a fizika professzoraként tanított
1876-79 között Strasbourg-ban,
1879-88 között Giessenben,
1888-1900 között Würzburgban és
1900-1920 között Münchenben.
1895-ben felfedezte az általa X-sugaraknak elnevezett elektromágneses sugarakat (röntgensugarak).
E felfedezéséért 1901-ben elsőként kapta meg a fizikai Nobel-díjat.
Münchenben halt meg.

Felhasznált irodalom