röntgendiffrakció
(röntgensugár-elhajlás)

Röntgensugarak által mutatott interferenciajelenség.
Amikor a röntgensugarak szóródnak, elhajlanak az atomok elektronburkán, az interferencia miatt kis foltokból vagy koncentrikus körökből álló alakzatokat rajzolnak ki az útjukba tett fényérzékeny anyagon (baloldali kép). E foltok és körök helyzetéből és intenzitásából azután kikövetkeztethető a szóróanyag szerkezete.

A szerkezetvizsgálatnak ezt a módszerét Max von Laue német fizikus fedezte fel 1912-ben.

A két vagy több atomról szórt sugárzás interferál egymással.
A fényképező lemezen szabályosan elhelyezkedő foltokból álló interferenciakép alapján egy kristályos, szilárd anyagból álló mintánál meghatározható az atomok pontos helye az elemi cellában.
A foltok méretéből következtetni lehet az atomok minőségére (az anyag összetételére) is.
A módszer nagy molekulák (pl. fehérjék), kis méretű, gázállapotú molekulák és porok szerkezetvizsgálatára is használható.

A kapott adatokból meghatározható:
- a rácsállandó (kötéstávolság)
- a kötésszög
- a kémiai összetétel

Az ábra a mérés elvét mutatja.

Az adatok feoldolgozásához a Patterson-függvényt és a reciprokrácsot alkalmazzák.

Felhasznált irodalom