rezonanciák

A részecskefizikában egymással erős kölcsönhatásban álló részecskeszerűségek, amelyek nagyjából 10-23 s után stabilabb részecskékké bomlanak el.
Ez az idő túl rövid ahhoz, hogy a részecskék a szokásos értelemben véve jól meghatározott tömegenergiája legyen.
Nagyszámú rezonanciát fedeztek fel és írtak már le.

Felhasznált irodalom