részecskedetektorok

Elemi részecskék kimutatására és azonosítására szolgáló eszközök pl. a részecskefizikai kísérletekben.
A kozmikus sugárzásból, atommag-átalakulásból, vagy nagy részecskegyorsítókból származó részecskék tulajdonságait (lendület, pálya, energia, sebesség, tömeg, töltés) vizsgáló eszközök.

Mivel egyetlen műszer sem képes mindezen feladatok egyidejű elvégzésére, a detektorok gyakran több különálló egységből állnak, amelyek mindegyike más feladatot lát el.

Ilyen detektorok pl.:
- GM-cső (a képen)
- ködkamra
- szilárd-test érzékelők

Felhasznált irodalom