relativisztikus kvantummechanika

A speciális relativitáselmélettel összhangba hozott kvantummechanika.
Jól alkalmazható gyorsan mozgó rendszerekre.
Eredetileg Paul Dirac brit fizikus dolgozta ki 1928-ban.
Előre megadja az atomszínképek finom részleteit, és rendkívül fontos a részecskefizikában.

Felhasznált irodalom