rektaszcenzió / deklináció
(RA, óraszög)

A rektaszcenzió az ekvatoriális csillagászati koordináta-rendszer egyik koordinátája, amely a deklinációval együtt megadja valamely pont helyzetét az éggömbön.
Jele RA.
A rektaszcenzió földi megfelelője a földrajzi hosszúság.
A rektaszcenziót az égi egyenlítő mentén mérik a Tavaszponttól az adott égitesten áthaladó meridiánig, az északi égi pólusról nézve az óramutató járásával ellentétes irányban (0°-tól 360°-ig), de nem fokban, hanem órákban, percekben és másodpercekben adják meg (360° = 24h).

Az óraszög az egyenlítő délpontjától a csillag egyenlítői talppontjáig az óramutató járásával megegyező irányba mért szög. Értékét óraszögben adják meg (0-24 h), 1 h = 15° .

Az ekvatoriális csillagászati koordináta-rendszer másik koordinátája a deklináció (szélesség), amely az égi egyenlítő és egy adott pont iránya által bezárt szöget jelenti.
A deklináció földi megfelelője a földrajzi szélesség.
Az égi egyenlítőtől északra pozitív, délre negatív előjellel adják meg, 0°-tól 90°-ig.

Felhasznált irodalom