proton

A barionok közé tartozó részecske.
Töltése (e=1,602x10-19 C) a pozitív elemi elektromos töltés, nyugalmi tömege 1,673x10-27 kg. (az elektronénak 1836-szorosa).
Stabilis (átlagos élettartama nem kisebb 1031 évnél).
Létezését E. Rutherford 1910-ben végzett kutatásai igazolták.
Két fel és egy le kvarkból (uud) épül fel.
A hidrogén atommagja egyetlen proton. Vizes oldatban hidratált formában, mint H3O+ ion létezik.

Az atommagban a protonok mellet (a hidrogén kivételével) neutronok is találhatók. A protonok száma és töltésük nagysága az atomokban megegyezik a negatív töltésű elektronok számával (az elem rendszámával) ezért az atom kifelé semleges töltésű.

Az atomok a Rutherford-Bohr féle atommodell szerint atommagból és elektron(ok)ból állnak. A hidrogén atommagja a proton, és a körülötte mozgó elektron tovább nem osztható, tehát elemi részecske. Önmagukban ezek csak átmenetileg fordulnak elő, nem stabilisak.

Ma már a kvantummechanikai atommodell, az elemi részecske kutatás fejlődése túlhaladta a Rutherford-Bohr féle atommodellt rengeteg további, "még elemibb" részecskét fedeztek fel.

Az egyszerűbb atomok felépítését szemléltető animáció az Érdekességeknél a "Kémiai elem építőkészlet" címszónál található.

Felhasznált irodalom