pozitron

A leptonok közé tartozó récsecske az elektron antirészecskéje. A legtöbb adata azonos vele, a töltés jellegűek ellentétesek.
Jele e+ (A pluszjel a pozitív töltésre utal.)
Töltése (+1,602x10-19 C)
Tömege 9,1095x10-31 kg (a proton tömegének kb. 1 / 1836-od része) vagy 0,511 MeV.
Spinje 1/2

A kozmikus sugárzásban és atommagbomlásokban (inverz-béta-bomlás) keletkezik.
Nagy energiájú gammasugárzás létrehozhat elektron-pozitron párt atommag jelenlétében, ha energiája nagyobb, mint az elektron nyugalmi energiájának duplája: 1,022 MeV (két részecske keletkezik). Ez a párkeltés.
A pozitron anyag jelenlétében hamarosan találkozik egy elektronnal, ilyenkor megsemmisül és nagy energiájú fotonokat kelt annihiláció. Ezen alapszik a pozitron-emissziós tomográf (PET).

Elméletileg már régebben feltételezték az elektronnal mindenben azonos, de pozitív töltésű részecske létezését.
Ténylegesen C. D. Anderson fedezte fel kozmikus sugárzás vizsgálata közben, 1932-ben.

Felhasznált irodalom