Poisson-szám
(Poisson-hányados, Poisson-arány)

A nyújtással együtt járó haránt-összehúzódás mértékét jellemző dimenziótlan, rugalmassági állandó (m).

Siméon Poisson francia fizikus vezette be.

Ezzel az aránnyal lehet például meghatározni egy hosszanti irányban megfeszített hengeres (húzófeszültséggel terhelt) rúd átmérőjének csökkenését, keresztirányú és hosszirányú fajlagos alakváltozásának arányát.

Jellemző értékei 0,1 és 0,4 között vannak.

Felhasznált irodalom