plazmafizika

A fizikának a plazma állapotú anyagokkal foglalkozó ága.
Egyik jelentős kutatási területe a magfúziós termelés.

Felhasznált irodalom