Planck, Max

(1858 - 1947) Nobel díjas (1918) német fizikus
a kvantumelmélet megalapozója, Einstein mellett a modern fizika megteremtője.

Kielben született.
Tanulmányait Münehenben és Berlinben végezte.
Berlinen később mint az elméleti fizika professzora működött (1889-1926).
Munkássága elsősorban a termodinamika területére esik.
A termodinamika II. törvényének és a fekete test sugárzásának vizsgálata arra indította, hogy elhagyja a klasszikus newtoni alapelveket. Legnagyobb eredménye formulájának levezetése és a kvantumelméletet kidolgozása az energia kvantum bevezetésével (1900). Ezt az évet tekintik a kvantummechanika születési évének.
Ezért a munkájáért 1918-ban fizikai Nobel-díjat kapott.
A németországi Göttingenben halt meg.

Felhasznált irodalom